دانشگاه اوسکودار بورس‌های دانشجوی خارجی

بورس‌های دانشجوی خارجی

Üniversite Uskudar
تنها تخفیف 5٪ برای پرداخت هزینه تحصیلی گروهی.
دریافت تخفیف 10٪ به عنوان تخفیف برادر.
بورس دانشجوی خارجی
برای دانشجویان خارجی که در آرایه دانشجویان خارجی دانشگاه اوسکودار ثبت نام نهایی کرده اند ، تخفیف هزینه تحصیلی بر اساس نرخ های مشخص شده توسط شورای مدیران هر سال برای هر دانشجوی خارجی بر اساس هزینه تحصیلی ارائه می شود.

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout