ALANYA HEP UNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi’nin lisans programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler, başvuru formunu doldurup aşağıda belirtilen belgeleri ile birlikte info@www.oguzeducationcenter.com mail adresine göndererek başvuruda bulunabilirler. 
 
ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU TARİHLERİ: 

BİRİNCİ BAŞVURU DÖNEMİ
 
01.02.2021 – 26.03.2021
İKİNCİ BAŞVURU DÖNEMİ
(ek başvuru: kontenjan kalır ise)
05.04.2021 – 28.05.2021
ÜÇÜNCÜ BAŞVURU DÖNEMİ
(ek başvuru: kontenjan kalır ise)
01.06.2021 – 30.06.2021
DÖRDÜNCÜ BAŞVURU DÖNEMİ
(ek başvuru: kontenjan kalır ise)
05.07.2021 – 20.08.2021
BEŞİNCİ BAŞVURU DÖNEMİ
(ek başvuru: kontenjan kalır ise)
24.08.2021 – 10.09.2021

 BURS İMKANLARI MEVCUTTUR!

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

Bütün belgeler Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Başka dillerde hazırlanmış ise, Türkçe olarak onaylanmış kopyalar da orijinal belgelere eklenmelidir. Yalnızca noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanan çeviriler kabul edilecektir.
 1. Lise Diploması 
 2. Lise Transkripti 
 3. Varsa Sınav Sonuç Belgesi’nin onaylı örneği
 4. Pasaport Fotokopisi (Türkçe ya da İngilizce çevirisi)
 5. Alanya HEP Üniversitesi ABD Doları banka hesabına yatırılan 10 ABD Doları başvuru ücretini gösterir banka dekontu (dekontta aday öğrencinin adı-soyadı ve pasaport numarası yer almalıdır.  Bütün EFT/ Havale ücretleri öğrenci tarafından ödenir). Hesap bilgileri:

YABANCI ÖĞRENCİ ÜCRETLERİ

YABANCI ÖĞRENCİ DİL YETERLİLİĞİ

YABANCI ÖĞRENCİ KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. Lise Diplomasının (kayıt tarihinde diploması henüz hazırlanmamış yeni mezun öğrenciler için geçici mezuniyet belgesinin aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi)
 2. Denklik Belgesi (Denklik Belgesi Türk konsolosluklarından veya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınabilir)
 3. Adayın lisede aldığı dersleri ve notlarını gösterir, lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not belgesi (transkript) ile Türkçe tercümesinin noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği
 4. Orijinal Pasaport (Türkçe ya da İngilizce çevirisi ile birlikte)
 5. Varsa Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan lise bitirme sınavlarına (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi, v.b.) veya son iki yıl içerisinde alınmış üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlara (SAT, YÖS, v.b.) ilişkin resmi sınav sonuç belgesi
 6. Varsa uluslararası geçerliliği olan Yabancı Dil Belgesinin noter veya Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı örneği. (TOEFL, FCE, CAE, Pearson PTE, CPE)
 7. İkamet Tezkeresi ya da Öğrenci Vizesi
 8. Genel Sağlık Sigortasına ait belge
 9. Öğretim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu
 10. 6 adet 4,5×6,0 ebadında güncel fotoğraf
 11. Adayın maddi olanaklarının ülkemizde yükseköğrenimini sürdürebilecek düzeyde olduğunun belgelenmesi (Bu amaçla belirlenen maddi güvence miktarı bir yıllık öğretim ücreti kadardır)

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout