Menü Kapat

ANKARA ÜNİVERSİTESİ yabancı öğrenci başvurusu 2021

ankara-universitesi-logo-www.oguzeducationcenter.com

ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2021-2022 AKADEMİK YILI

ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA

YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL İLANI

BAŞVURULAR ONLINE OLACAKTIR.

Başvuru Linki: ugadmissions.ankara.edu.tr

Akademik Takvim

BAŞVURU TARİHLERİ12 Temmuz-01 Ağustos 2021
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI13 Ağustos 2021 (http://oidb.ankara.edu.tr)
ÖN KAYIT TARİHLERİ18-27 Ağustos 2021 (bilgi içinhttp://oidb.ankara.edu.tr)

Lise son sınıfta olanlar ya da mezun durumunda olanlar başvuru yapabilir.

Öğrenim Ücretleri için tıklayınız. Tuition Fees

Kontenjanlar için tıklayınız. Kontenjanlar – Quotas

YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu) tarafından onaylanacak kontenjanlar sonucunda bu bilgiler değişebilir.

Ankara Üniversitesi’nde bazı programların eğitim dili Türkçe iken bazı programların eğitim dili ise İngilizcedir.

NOTE04/07/2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı gereğince Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar uyarınca yurtdışından öğrenci kabul kontenjanlarına başvurma imkanı bulunan, mavi kart sahibi adaylar ile lise eğitimlerini yurtdışında görmüş (KKTC hariç) T.C. uyruğunda bulunanlar ve uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar için Öğretmenlik, Diş Hekimliği, Hukuk, Tıp ve Eczacılık alanlarındaki kontenjanın %10’una bu kapsamdaki öğrencilerin yerleştirmesi yapılacaktır.

İLETİŞİM:

YURTDIŞI ÖĞRENCİ BAŞVURU OFİSİ

E-posta: ug.admissions@ankara.edu.tr

Telefon: +90 312 2126040/2098-2099

I. YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ BAŞVURUSUNDA KABUL EDİLEN

SINAV PUANLARI /SERTİFİKALAR/DİPLOMALAR VE GEREKLİ ASGARİ PUANLAR

Sınavlar ve PuanlarıSınavın Adı /Sertifikalar/DiplomalarAsgari PuanAçıklamalar
AYÖSEn az 50 puan2020 ve 2021 AYÖS sınavları kabul edilecektir.
SATEn az 1100 toplam puan ve en az 650 matematik puanı2020 ve 2021 sınav sonuçları kabul edilecektir. Yerleştirmeler matematik sonucuna göre yapılmaktadır.
ACTEn az 24 puan2020 ve 2021 sınav sonuçları kabul edilecektir.
TQDKEn az 400 puanBaşvurulan ilgili alanda en az 400 puan alınmalıdır.
TawjihiEn az 80 puan (Tüm programlar için).Sadece Ürdün ve Filistin Tawjihi sınavı kabul edilmektedir.
WASSCEEn az biri başvurulan programda olmak üzere altı konuda (alanda) B2 seviyesinde puan almış olmak
WAECEn az biri başvurulan programda olmak üzere altı konuda (alanda) B2 seviyesinde puan almış olmak
CSATEn az ortalama %75 olmalıdır.K.Güney Kore’ de “Korea Institute of Cirriculum and Evaluation (KICE) tarafından yapılan College Scholastic Aptitude Test (CSAT) sınavı. Başvurulan programla ilgili olmak üzere B türünde en az bir konu içeren College Scholastic Ability Test (CSAT) [Suneung]” sınavından en az % 75 ortalamanın olması
Japonya Daigaku Nyûski Sentâ ShikenYapıldığı Alanlar, Tavan Puanlar ve Sınav Süreleri Japonca 80 dk (200 puan)Sosyal Bilimler 1 alan 60 dk (10O puan), 2 alan 130 dk (200 puan) (Tarih – Coğrafya, Vatandaşlık) Matematik I 60 dk (100 puan)Matematik II 60 dk (100 puan)Fen Bilimleri I 2 alan 60 dk (100 puan)Fen Bilimleri II 1 alan 60 dk (100 puan), 2 alan 130 dk (200 puan)Yabancı Dil 80 dk (200 puan)Öğrencilerin kabulü, ilgili Fakülteden görüş alınarak yapılacaktır.
Lise Sertifikaları / DiplomalarıGCE A- Level and ASLEn az toplam puan 320 puanGCE ve Cambridge Uluslararası AL ve ASL Sınavları Başvurulan programla ilgili konuda birisinden en az A notu alınmış 2A seviyesi; ayrıca A seviyesi notlarında A*=140, A=120, B=1OO, C=80, olarak ve A seviyesi konularından farklı AS (Advanced Subsidiary Level) notlarında bu puanların yarısı alınarak hesaplanacak en az 320 toplam puan almış olmak (Beklenen sonuçlar ile başvuru alınmamaktadır)
Uluslararası Bakalorya (IB)En az 30 puan
Fransız BakaloryasıEn az 15 puanSadece Fransa’dan alınan belge kabul edilecektir.
AbiturEn az 4 puanFachabitur kabul edilmemektedir.
Lise DiplomasıGPA (Diploma Notu) en az 60 puanYukardaki sınav türlerinin yerleştirilmesi yapıldıktan sonra boş kontenjan kalması durumunda ulusal düzeydeki lise bitirme sınavlarına göre yapılan başvurular değerlendirmeye alınacaktır.

Özel Yetenek Sınavı: Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölüm veya programlara başvuran adayların yukarıda belirtilen kabul koşullarını sağlamaları dışında Fakülte/ Konservatuvar/ Yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir.

Üniversite Giriş Sınavı olarak belirlenen sınav sonuçları sadece 2 yıl geçerlidir.

NOTLAR VE ÖNEMLİ NOKTALAR

 • Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi tümüyle Ankara Üniversitesi’nin yetkisindedir. Ankara Üniversitesi kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmek anlamına gelmez.
 • Adaylar sadece bir sınav sonucu ile başvuru yapabilirler. Sisteme sadece bir sınav sonucu yüklenmelidir.

Birden fazla sonuç yükleyen adayların başvurusu geçersiz sayılacaktır.

 • Değerlendirmede %10 ülke kontenjanı uygulanmaktadır. Bu nedenle aday uyruğunu başvuru formuna doğru girmelidir. Uyruğundan farklı bir ülke seçmesi durumunda kayıt hakkı kazanmış olsa bile tespiti halinde kayıtları iptal edilir.
 • Başvurular ücretli değildir.
 • Yaş sınırlaması yoktur.

II. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1Diplomanın Aslı ve Türkçe/İngilizce Tercümesinin Onaylı Örneği:Lise diplomasının aslı Türkçe ya da İngilizce değil ise yeminli tercüman tarafından Türkçeye ya da İngilizceye tercüme edilmiş onaylı örneği ile lise diploması aslı birlikte sisteme yüklenmelidir. Henüz diplomasını almayan adaylar, liselerinden alacakları, belirli bir tarihte mezun olacaklarını ve olası mezuniyet notlarını gösteren resmi bir belgeyi (geçici mezuniyet belgesi) sunabilirler.
2Transkript ve Türkçe/İngilizce Tercümesinin Onaylı Örneği :Adaylar, lise eğitimleri boyunca aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini sisteme yüklemelidir. Transkript, lise eğitiminde alınan bütün derslerin not dökümlerini içermelidir. Transkriptin aslı Türkçe ya da İngilizce değil ise yeminli tercüman tarafından Türkçeye ya da İngilizceye tercüme edilmiş örneği ile birlikte sunulmalıdır.
3Geçerli Sınav Sonucu:Sisteme yüklenmesi gereken önemli belgelerdendir. Yukarıda belirtilen tabloda yer alan geçerli sınavlardan bir tanesi ile başvuru yapıyorsanız, sınav sonucunuzu sisteme yüklemelisiniz.
4Pasaport:Adaylar, pasaportlarındaki resimlerinin ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfaları tarayarak sisteme yüklemelidir.
5Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Eğer sonradan Türk vatandaşı olduysanız)Çift uyruklu olan adaylar, ilk uyruğunun T.C. olmadığına dair belgeyi yüklemelidirler.
6Mavi Kart (Türk vatandaşlığından çıktıysanız)Mavi Kartı olanlar, kartlarını her iki yüzünü de tarayarak sisteme yüklemelidirler. Geçici belge alanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Belgelerinizi “ugadmissions.ankara.edu.tr” açmış olduğunuz kendi başvuru sayfanıza yüklemelisiniz. Belgeler, jpeg ya da pdf formatında olmalı ve 2 MB’ dan büyük olmamalıdır.

III. GENEL KOŞUL VE ŞARTLAR

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ?
Yabancı UyruklularOrtaöğretimin tamamını Türkiye’de veya Kıbrıs’ta tamamlayan Türk öğrenciler
Mavi Kart sahibi adaylar (Türk vatandaşlığından feragat edenlere verilen kart)Lise öğrenimini Kıbrıs, Türkiye veya diğer ülkelerde tamamlamış olan Kıbrıs vatandaşları diploma ile (GCE AL sonucu olmadan) başvuru yapamazlar.*2005-2010 yılları arasında GCE AL sınav sonuçları ile diğer ülkelerde lise bitirenler hariçtir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçiş belgesine sahip yabancılar / benzer koşullarda çift uyruklu olanlarDoğuştan ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklu olup lise öğreniminin tamamını Türkiye’de tamamlayanlar
Ortaöğretimin (lise) tamamını Kıbrıs hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar da dahil olmak üzere 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime devam eden Türk öğrencilerOrtaöğretim (lise) eğitimlerinin tamamını yabancı bir ülkede (Kıbrıs hariç) Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Türk okullarında tamamlayan Türk/Yabancı uyruklu öğrencilerTürkiye’deki büyükelçilikler nezaretindeki okullara ve Türkiye’deki yabancı liselere devam eden T.C. uyruklular veya doğumla ilk vatandaşlığı T.C. olan çift kimliği olanlar
Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıs vatandaşları ile ortaöğretimini (lise) Kıbrıs’ta tamamlayıp GCE AL sonucu almış olanlar ile 2005-2010 yılları arasında GCE AL sınav sonuçları ile diğer ülkelerdeki özel okullara ve liselere kayıt yaptırıp devam edenlerLise eğitimini Türkiye’de tamamlayan yabancı uyruklu öğrenciler diploma ile başvuramazlar.
Geçerli bir sınav sonucu ile başvuran Azerbaycan vatandaşlarıAzerbaycan vatandaşları diploma puanı ile başvuru yapamazlar.
Yabancı uyruklu olup lise öğrenimini Türkiye’de tamamlamış olan adaylar geçerli bir sınav sonucu ile başvurabilirler.Açık lise eğitimini tamamlayan öğrenciler lise diploması ile başvuramazlar.
Yabancı uyruklu olup açık lise eğitimini tamamlayan öğrenciler geçerli bir sınav sonucu ile başvuru yapabilirler.O ülkede bulunmadan uzaktan lise eğitimini tamamlayanlar.

IV. BAŞVURU SİSTEMİ HAKKINDA

 • Başvuru formunu dolduran fakat gerekli belgeleri sisteme yüklemeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru formu büyük harfler ile doldurulmalıdır (e-posta bilgisi hariç).
 • Birden fazla kullanıcı ismi ile başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Sisteme yüklenen belgelerin ön değerlendirmesi yetkili personelce yapılır. Eğer belgelerde eksik yoksa ve şartlar sağlanıyorsa, başvuru durumu “onaylanmış” olarak güncellenecektir.
 • Eğer sisteme yüklenen belgelerde eksiklik varsa ya da şartları sağlamıyorsa, başvuru durumu “reddedilmiş” olarak güncellenecektir.
 • Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara başvuran adaylar online başvuru formunda “Sınav Türü” bölümünden Özel Yetenek Sınavını seçmeleri gerekir. Özel Yetenek Sınavına başvuran adaylar kabul koşullarını sağlamaları dışında, Fakülte/Konservatuvar/Yüksekokul tarafından yapılacak özel yetenek sınavında da başarılı olmaları gereklidir. Sınav Türünü Özel yetenek Sınavı seçenler sadece Özel Yetenek ile öğrenci alan programları tercih yapmalıdırlar.
 • Diploma notu 100lük sisteme göre girilmelidir. Eğer diploma notu uygun şekilde sisteme girilmezse başvuru reddedilir.
 • Adaylar sistemde seçtikleri sınav türüne göre değerlendirmeye alınacaktır. Adaylar sistemde seçtikleri sınav türüne uygun belgeleri sisteme yüklemezler ise, başvuru durumu “reddedilmiş/eksik belge” olarak güncellenecektir.
 • Başvurusu Ankara Üniversitesi Yabancı Öğrenci Kabul Kılavuzuna uygun olmayan adayların başvuru durumları “reddedilmiştir” olarak güncellenecektir.
 • Başvuru durumu güncellenen bütün adayların sistemde verdikleri kişisel e-posta adreslerine “Başvurunuz reddedilmiştir” ya da “Başvurunuz onaylanmıştır” şeklinde bir bilgilendirme e-postası gönderilecektir.
 • Adaylar kendilerine ait güncel ve uygun bir fotoğrafı sisteme yüklemelidir.
Posted in Study in Turkey

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x