Menü Kapat

Gaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora 2021 Güz dönem başvurusu başlamıştır

Gaziantep Üniversitesi Yüksek Lisans ve Doktora 2021 Güz dönem başvurusu başlamıştır.

Başvuru Başlangıç: 12 Tem 2021

Başvuru Son: 22 Ağu 2021

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Başvuru koşulları ve kontenjanları için TIKLAYINIZ

Sosyal Bilimler Enstitüsü başvuru tarihleri için TIKLAYINIZ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ
PROGRAMLARA BAŞVURU İLANI METNİ
Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2021-2022 Öğretim yılı GÜZ yarıyılında
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler alınacaktır.
Başvurular online olarak Enstitü web sayfası üzerinden yapılacaktır.
BAŞVURULAR SINAVLAR ve KAYIT-KABUL İÇİN ÖNEMLİ TARİHLER
12.07.2021 — Başvuruların Başlaması
22.08.2021 — Son başvuru tarihi (Saat: 23.59’a kadar)
24.08.2021 — İngilizce Muafiyet Sınavı (Saat:10.00’da On-line yapılacaktır.)
02.09.2021 — Mülakat Sınavı (Pandeminin seyrine göre On-line ya da yüzyüze yapılacaktır. Mülakat
bilgileri ilgili bölüm web sayfasında ilan edilecektir)
07.09.2021 — Sonuçların Enstitümüze gönderilmesi için son tarih
10.09.2021 — Sonuçlarının Enstitümüz web sitesinde ilan edilmesi
13-15.09.2021 — Programlara kabul edilen adayların (asil) kesin kayıtlarının yapılması (On-line
yapılacaktır.)
16.09.2021 — Yedek Öğrencilerin kayıtlarının yapılması (ilan edilmesi durumunda)
20-24.09.2021 — Lisansüstü ders kayıtları (Akademik Takvimle aynı devam edecektir.)
NOT: Adaylar, Üniversitemiz lisansüstü programlarına sadece 1 tezli program başvurusu yapabilir. 2.
başvuru ise tezsiz programlara yapılabilir. Ancak aynı anda maksimum 2 tezsiz program ya da 1 tezli, 1
tezsiz programa başvuru yapılabilir.
MÜLAKATA GİREBİLMEK İÇİN
1) Online ya da yüzyüze mülakatta kimlik kontrolleri yapılacaktır. Geçerli bir kimlik belgesi ile mülakata
katılmanız gerekmektedir.
ADAYLARDA ARANAN GENEL KOŞULLAR
1) Yüksek lisans programlarına başvuran adayların bir lisans diplomasına sahip olanlar başvurabilir.
2) Doktora programlarına bir yüksek lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilir.
ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN ALES PUANLARI
Adayların ALES sınavının ALES-SAY türünden 55 puan almış olmaları gerekir. (ALES Sonuç
Belgesinin, Sınavın yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl geçerlilik süresi vardır.)
Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen ALES eşdeğeri sınavlardan alınan, eşdeğer puanlar
(GRE) kabul edilir.
ALES GRE (Quantitative)
45     135
50     137
55     139
60     144
65      149
70     153
75      157
80     161
85      165
90       166
95      168
100      170
NOT: Yüksek Lisans Programından mezun olup Doktora Programına en fazla bir dönem ara vererek
başvuran adaylar, Yüksek Lisans Programına başlarken vermiş oldukları ALES sınav sonuçlarını
kullanabilirler.
ADAYLARIN SAĞLAMASI GEREKEN YABANCI DİL PUANLARI
1) Türkçe eğitim yapan Yüksek Lisans Programlarına başvuruda yabancı dil şartı aranmaz.
2) Öğretim dili İngilizce olan Yüksek Lisans Programlarına başvuran adaylardan, lisans öğrenimlerini
%100 İngilizce dilinde yapan program mezunlarından veya anadili İngilizce olan adaylardan yabancı
dil şartı aranmaz.
3) Yüksek lisans programlarına başvuran diğer adayların Tablo 1’de belirtilen İngilizce dil puanlarını
almış olması gerekir.
4) Doktora Programlarına başvuran adayların en az Tablo 1’de belirtilen İngilizce dil puanlarını almış
olmaları gerekir.
Tablo 1. Başvuruda istenen en az İngilizce dil puanları*
Eğitim Dili
Program
Tezsiz Yüksek Lisans
(YDS* veya YYDS**)
Tezli Yüksek Lisans
(YDS* veya YYDS**)
Doktora
(YDS*)
Türkçe — — 55
İngilizce 60 60 65
*Üniversitelerarası kurul tarafından kabul edilen YDS eşdeğeri sınavlardan alınan, eşdeğer puanlar kabul
edilir.
TOEFL IBT Sınavı Eşdeğerliği
TOEFL IBT KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS
120 100
114 95
108 90
102 85
96 80
90 75
84 70
78 65
72 60
66 55
60 50
54 45
48 40
**Gaziantep Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu tarafından yapılan muafiyet sınavı.
KİMLER HANGİ PROGRAMLARA BAŞVURABİLİR?
Adayların daha önce aldıkları Lisans eğitimleri ilgili bir programa başvurmaları beklenmektedir.
Ancak, farklı programlara başvuran adaylar kabul edildiği takdirde, Gaziantep Üniversitesi Lisansüstü
Eğitim-Öğretim yönetmeliğinin ilgili maddesi çerçevesinde Bilimsel Hazırlık programının
uygulanabileceğini göz önüne almalıdır. Tablo 2’ de eğitim dili İngilizce olan ve Tablo 3’ te eğitim dili
Türkçe olan Enstitümüz Lisansüstü Programlarına başvurusu kabul edilecek bölüm mezunları verilmiştir.
Tablo 2. Eğitim Dili İngilizce olan Lisansüstü Programlara Kabul Edilecek Bölüm Mezunları
Anabilim Dalı Bilim Dalı Kabul Edilecek Bölüm Mezunları
İnşaat Mühendisliği
Yapı İnşaat Mühendisliği
Hidrolik
İnşaat Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekanik İnşaat Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Geoteknik İnşaat Mühendisliği
Ulaştırma İnşaat Mühendisliği
Tekstil
Mühendisliği
Tekstil Teknolojisi Tüm Mühendislik Bölümleri
Tekstil Bilimleri
Makine Mühendisliği
Konstrüksiyon ve
İmalat
Makine Mühendisliği Malzeme
Mühendisliği İmalat Mühendisliği Endüstri
Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Enerji
Tüm Mühendislik Bölümleri
Mekanik
Makine Teorisi ve
Dinamiği
Termodinamik
Gıda Mühendisliği Gıda Teknolojisi Gıda Mühendisliği
Gıda Bilimleri
Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Tüm Mühendislik Bölümleri ve
Ekonometri Bölümü Yöneylem Araştırması
Elektrik Elektronik
Mühendisliği
Devreler ve Sistemler
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Kontrol ve Kumanda
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
Elektrik Makinaları Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektrik Tesisleri Elektrik ve Elektronik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Bilgisayar
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Elektromanyetik
Alanlar ve Mikrodalga
Teknolojisi
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Telekominikasyon Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Genel Fizik
Katıhal Fiziği
Nükleer Fizik
Matematiksel Fizik
Atom ve Molekül Fiziği
Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği
Tüm Mühendislikler
Fizik Bölümü
Matematik Bölümü
Sağlık Fiziği
Radyo Terapi Fiziği
Nükleer Bilimler
Fizik Öğretmenliği
Optik Mühendisliği Optik Mühendisliği
Optik Mühendisliği Optik Akustik
Mühendisliği
Fizik Mühendisliği Elektrik Elektronik
Mühendisliği
Haberleşme Mühendisliği Elektronik ve
Haberleşme Mühendisliği
Biomedikal Mühendisliği Fizik
Öğretmenliği
Fizik Bölümü
Uçak ve Uzay
Bilimleri Mühendisliği
Uçak ve Uzay Bilimleri
Mühendisliği
Uçak Mühendisliği
Uzay Mühendisliği
Uçak ve Uzay Mühendisliği
Havacılık Mühendisliği
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Mühendisliği
Elektronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Malzeme Mühendisliği
Fizik Mühendisliği
Uçak Gövde Motor Bölümü
Uçak Elektrik Elektronik Bölümü
Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Biyokimya
Biyokimya Bilimi ve
Teknolojileri
Fen Bilimleri
Mühendislik Fakültesi
Veterinerlik Fakültesi
Tıp Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve
Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Malzeme
Mühendisliği
Metal Eğitimi Metalurji Eğitimi Makine
Mühendisliği Seramik Mühendisliği
Nanoteknoloji Mühendisliği Uzay ve Uçak
Mühendisliği Polimer Mühendisliği
Fizik Mühendisliği Uzay Mühendisliği
Uçak Mühendisliği Uçak Gövde Motor
Kimya Mühendisliği Fizik Bölümü Kimya
Bölümü Matematik Bölümü
Kalıpçılık Öğretmenliği
Tablo 3. Eğitim Dili Türkçe olan Lisansüstü Programlara Kabul Edilecek Bölüm Mezunları
Kimya
Anorganik Kimya
Kimya Bölümü Biyoloji Bölümü Fizik
Bölümü Biyokimya Bölümü
Biyoteknoloji Bölümü Kimya
Öğretmenliği Fen Bilgisi Öğretmenliği
Kimya Mühendisliği Polimer
Mühendisliği Tekstil Mühendisliği İnşaat
Mühendisliği Genetik Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği Çevre
Mühendisliği Gıda Mühendisliği Endüstri
Mühendisliği
Eczacılık Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Diş Hekimliği
Fakültesi
Organik Kimya
Analitik Kimya
Polimer Kimya
Fizikokimya
Biyoloji
Moleküler Biyoloji
Biyoloji
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Biyoteknoloji
Biyomühendislik
Biyokimya
Genetik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Biyoloji Öğretmenliği
Su Ürünleri Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Veteriner Fakültesi
(Biyoloji Mezunu dışındaki tüm
öğrencilerin Bilimsel Hazırlık alması
gerekmektedir.)
Botanik
Zooloji
Genel Biyoloji
Matematik Topoloji
Uygulamalı
Matematik
Fonksiyonel Analiz ve
Fonksiyonlar Teorisi
Matematik Mühendisliği Matematik
Öğretmenliği Matematik Bölümü
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Cebir ve Sayılar Teorisi
Geometri
Matematiğin Temelleri ve
Matematik Lojik
Endüstri
Mühendisliği
Mühendislik ve Teknoloji
Yönetimi
Tezsiz Yüksek Lisans (II.
Öğretim)
Tüm Lisans Mezunları
Yönetim ve Bilişim
Sistemleri
Yönetim ve Bilişim
Sistemleri
Tezsiz Yüksek Lisans (II.
Öğretim)
Tüm Lisans Mezunları
Ürün Geliştirme ve
Tasarım
Mühendisliği
Ürün Geliştirme ve
Tasarım Mühendisliği
Tezli Yüksek Lisans
Tüm Mühendislik Bölümleri
Ürün Geliştirme ve
Tasarım Mühendisliği
Tezsiz Yüksek Lisans (II.
Öğretim)
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1)- Yüksek lisans programları için değerlendirmeler; 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde
ALES sınav notunun %50’si, lisans notunun %25’i ve yapılacak sınavın %25’i alınarak elde edilen
puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve
kontenjanlar gözetilerek yapılır. Adayların yüksek lisans programına kabul edilebilmeleri için hesaplanan
puanlarının en az 60 olması gerekir.
2)- Doktora programları için değerlendirmeler; 100 tam not üzerinden ilgili programın puan türünde
ALES sınav notunun %50’si, yüksek lisans notunun %25’i ve yapılacak sınavın %25’i alınarak elde
edilen puanlar en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin tercih sıraları ve
kontenjanlar gözetilerek yapılır. Lisans diplomasıyla bütünleşik doktora programına başvurularda
yüksek lisans notu yerine lisans notu alınır. Adayların doktora programına kabul edilebilmeleri için
hesaplanan puanlarının en az 65 olması gerekir.
3)- Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvurularda ALES şartı aranmaz. Başvurular 100 tam not
üzerinden lisans notuna göre en yüksek puandan başlanarak sıralama yapılmak suretiyle öğrencilerin
tercih sıraları ve kontenjanlar gözetilerek yapılır.
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
2021-2022 I. YARIYIL LİSANSÜSTÜ KONTENJANLAR
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ T. C. Uyruklu talebi Yatay Geçiş
Bilim Dalları TSYL TYL Dok. YL Dok.
Konstrüksiyon ve İmalat – 10 6 – –
Enerji – 3 1 – –
Makine Teorisi ve Dinamiği – 9 3 – –
Termodinamik – 5 4 – –
Mekanik – 2 2 2 –
ELEKTRİK ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
T. C. Uyruklu talebi Yatay Geçiş
Bilim Dalları TSYL TYL Dok. YL Dok.
Devreler ve Sistemler – 3 3 – –
Elektromanyetik Al.Mik.Dal.Tek. – 5 2 – –
Elektrik Tesisleri – 1 1 – –
Bilgisayar – 2 1 – –
Kontrol ve Kumanda – 2 1 – –
Telekomünikasyon – 1 1 – –
GIDA MÜHENDİSLİĞİ T. C. Uyruklu talebi Yatay Geçiş
Bilim Dalları TSYL TYL Dok. YL Dok.
Gıda Bilimleri 2 8 3 1 –
Gıda Teknolojisi – 7 4 – –
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ T. C. Uyruklu talebi Yatay Geçiş
Bilim Dalları TSYL TYL Dok. YL Dok.
Katıhal Fiziği – 3 1 – –
Nükleer Fizik – 4 3 – –
Atom ve Molekül Fiziği – 2 1 – –
Genel Fizik – 6 4 – –
Yüksek Enerji ve Plz.Fiz. – – – – –
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ T. C. Uyruklu talebi Yatay Geçiş
Bilim Dalları TSYL TYL Dok. YL Dok.
Mekanik 7 8 10 – –
Hidrolik 8 8 4 – –
Geoteknik – 2 2 – –
Yapı 1 4 3 – –
Ulaştırma – – – –
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ABD
T. C. Uyruklu talebi Yatay Geçiş
Bilim Dalları TSYL TYL Dok. TYL Dok.
Endüstri Müh. – 7 – – –
Yöneylem Araştırması – 4 – – –
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
Tezsiz II. Öğretim Programı (Ücretli)
20 – – – –
Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi
Tezsiz Uzaktan Eğitim (Ücretli)
50 – – – –
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ ABD T. C. Uyruklu talebi Yatay Geçiş
Bilim Dalları TSYL TYL Dok. YL Dok.
Tekstil Teknolojileri 3 12 5 – –
Tekstil Bilimleri 3 5 5 – –
OPTİK MÜHENDİSLİĞİ ABD T. C. Uyruklu talebi Yatay Geçiş
Bilim Dalları TSYL TYL YL
Optik Mühendisliği 1 4 –
UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ
MÜHENDİSLİĞİ ABD
T. C. Uyruklu talebi Yatay Geçiş
Bilim Dalları TSYL TYL Dok. YL Dok.
Uçak ve Uzay Bilimleri Mühendisliği – – 3 – –
MALZEME BİLİMİ VE
MÜHENDİSLİĞİ ABD
T. C. Uyruklu talebi Yatay Geçiş
Bilim Dalları TSYL TYL YL
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği – 6 –
BİYOLOJİ ABD T. C. Uyruklu talebi Yatay Geçiş
Bilim Dalları TYL Dok. TYL Dok.
Moleküler Biyoloji 8 4 – –
Botanik 2 – – –
Zooloji 5 3 – –
Genel Biyoloji 9 6 2 1
KİMYA ABD T. C. Uyruklu talebi Yatay Geçiş
Bilim Dalları TYL Dok. Y.L. Dok.
Anorganik Kimya 6 2 – –
Organik Kimya 5 4 – –
Fizikokimya 1 2 – –
Polimer Kimyası 1 2 – –
Analitik Kimya 3 1 – –
MATEMATİK ABD T. C. Uyruklu talebi Yatay Geçiş
Bilim Dalları TYL Dok. Y.L. Dok.
Geometri 1 1 – –
Uygulamalı Matematik 3 1 – –
Cebir ve Sayılar Teorisi 5 3 – –
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi 7 1 – –
Topoloji 3 – – –
Matematiğin Temelleri ve
Matematik Lojik
2 3 – –
BİYOKİMYA BİLİMİ VE
TEKNOLOJİLERİ ABD
T. C. Uyruklu talebi Yatay Geçiş
Bilim Dalları TSYL TYL Dok. Y.L. Dok.
Biyokimya Bilimi ve Teknolojileri 17 9 1 –
ÜRÜN GELİŞTİRME VE
TASARIM MÜHENDİSLİĞİ
T. C. Uyruklu
talebi
Bilim Dalları TSYL TYL
Ürün Geliştirme ve Tasarım Müh. II.Öğretim (Ücretli) 25
Ürün Geliştirme ve Tasarım Müh. II.Öğretim (Ücretli) 8
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ABD II.Öğretim (Ücretli) T. C. Uyruklu talebi
Bilim Dalları TSYL TYL
Yönetim Bilişim Sistemleri II.Öğretim (Ücretli) 30 –

Posted in Study in Turkey

Related Posts

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x