AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ KONTEJANLARI VE KATKI PAYI.

AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA

 

AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI.

AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞIÖĞRENCİ ÜCRETLERİ

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

A) Lise diplomasının aslının ve çevirisinin (İngilizce ya da Türkçe) fotokopisi olmalıdır. Henüz
diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olduklarını gösteren resmi
bir belge (geçici mezuniyet belgesi) sunmaları gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgesinin orijinali
sunulmalıdır.
B) Başvuru formu
C) Resmi transkript (Not durum belgesi) – Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve
lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptleri (Transkript İngilizce ya da Türkçe değilse,
bu dillere çevrilmiş onaylı örneği de transkript ile birlikte teslim edilmelidir.
D) Varsa, sınav sonuç belgesinin fotokopisi
E) Pasaport veya Kimlik fotokopisi
F) Varsa, geçerli bir İngilizce ya da Türkçe yeterlilik sertifikası
G)Adaylar resmi belgelerin taranmış hallerini e-posta yoluyla göndermek suretiyle de başvuru
yapabilirler ancak kayıt sırasında bu belgelerin asıllarını ibraz etmeleri gerekmektedir.