Maltepe University International Office – İNTERNATİONAL STUDENT

Maltepe University International Office

Maltepe Üniversitesi Lisans programı başvuruları Güz 2021/2022 Akademik Yılı için AÇILMIŞTIR !

Maltepe University Bachelor Programs

Programs Language Duration (Years) Annual Tuition Fee
Medicine English 6 14.000 USD
Medicine Turkish 6 10.000 USD
Architecture English 4 5000 USD
Architecture Turkish 4 4000 USD
Interior Architecture Turkish 4 4000 USD
Nautical Design Turkish 4 4000 USD
Business Administration Turkish 4 4000 USD
International Trade and Logistics English 4 5000 USD
International Trade and Logistics Turkish 4 4000 USD
Political Science and International Relations Turkish 4 4000 USD
Public Relations and Publicity Turkish 4 4000 USD
Public Relations and Publicity English 4 5000 USD
Radio, Television and Cinema Turkish 4 4000 USD
Visual Communication Design Turkish 4 4000 USD
Journalism Turkish 4 4000 USD
English Language Teaching English 4 5000 USD
Special Education Teacher Training Turkish 4 4000 USD
Preschool Teachers Training Turkish 4 4000 USD
Mathematics Teacher Training Turkish 4 4000 USD
Guidance and Psychological Counseling English 4 5000 USD
Guidance and Psychological Counseling Turkish 4 4000 USD
Industrial Engineering English 4 5000 USD
Civil Engineering Turkish 4 4000 USD
Civil Engineering English 4 5000 USD
Electrical and Electronics Engineering English 4 5000 USD
Computer Engineering English 4 5000 USD
Software Engineering English 4 5000 USD
Cartoon and Animation Turkish 4 4000 USD
Graphic Arts Turkish 4 4000 USD
Performing Arts Turkish 4 4000 USD
Gastronomy and Culinary Arts Turkish 4 4000 USD
Philosophy Turkish 4 4000 USD
Psychology Turkish 4 4000 USD
Psychology English 4 5000 USD
Social Work Turkish 4 4000 USD
Sociology Turkish 4 4000 USD
Sociology English 4 5000 USD
Law Turkish 4 4000 USD
Composition and Orchestral Conducting Turkish 4 4000 USD
Piano, Harp and Guitar Turkish 4 4000 USD
Wind and Percussion Instruments Turkish 4 4000 USD
Strings Turkish 4 4000 USD
Nursing  

Maltepe Üniversitesi Lisans porogramları ve Yabancı öğrenci eğitim ücretleri.

Programlar Dil Süre (Yıl) Yıllık Öğrenim Ücreti
Tıp İngilizce 6 14.000 ABD Doları
Tıp Turkish 6 10.000 ABD Doları
Mimarlık İngilizce 4 5.000 ABD doları
Mimarlık Turkish 4 4000 ABD doları
İç mimarlık Turkish 4 4000 ABD doları
Deniz Tasarımı Turkish 4 4000 ABD doları
İş idaresi Turkish 4 4000 ABD doları
Uluslararası Ticaret ve Lojistik İngilizce 4 5.000 ABD doları
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Turkish 4 4000 ABD doları
Siyasi bilimler ve Uluslararası İlişkiler Turkish 4 4000 ABD doları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Turkish 4 4000 ABD doları
Halkla İlişkiler ve Tanıtım İngilizce 4 5.000 ABD doları
Radyo, Televizyon ve Sinema Turkish 4 4000 ABD doları
görsel iletişim tasarımı Turkish 4 4000 ABD doları
Gazetecilik Turkish 4 4000 ABD doları
ingilizce dili öğretmenliği İngilizce 4 5.000 ABD doları
Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitimi Turkish 4 4000 ABD doları
Okul Öncesi Öğretmen Eğitimi Turkish 4 4000 ABD doları
Matematik Öğretmenliği Eğitimi Turkish 4 4000 ABD doları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık İngilizce 4 5.000 ABD doları
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Turkish 4 4000 ABD doları
Endüstri Mühendisliği İngilizce 4 5.000 ABD doları
İnşaat mühendisliği Turkish 4 4000 ABD doları
İnşaat mühendisliği İngilizce 4 5.000 ABD doları
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği İngilizce 4 5.000 ABD doları
Bilgisayar Mühendisliği İngilizce 4 5.000 ABD doları
Yazılım Mühendisliği İngilizce 4 5.000 ABD doları
Çizgi Film ve Animasyon Turkish 4 4000 ABD doları
Grafik Sanatları Turkish 4 4000 ABD doları
Performans sanatları Turkish 4 4000 ABD doları
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turkish 4 4000 ABD doları
Felsefe Turkish 4 4000 ABD doları
Psikoloji Turkish 4 4000 ABD doları
Psikoloji İngilizce 4 5.000 ABD doları
Sosyal çalışma Turkish 4 4000 ABD doları
Sosyoloji Turkish 4 4000 ABD doları
Sosyoloji İngilizce 4 5.000 ABD doları
Hukuk Turkish 4 4000 ABD doları
Beste ve Orkestra Şefliği Turkish 4 4000 ABD doları
Piyano, Arp ve Gitar Turkish 4 4000 ABD doları
Üflemeli ve Vurmalı Çalgılar Turkish 4 4000 ABD doları
Teller Turkish 4 4000 ABD doları
Hemşirelik  

Ücretler ve Burslar

Maltepe Universitesi programlarının  eğitim-öğretim ücret listesi aşağıdaki gibidir (2021-2022):Doktora Programları: 8.625 USD  (Paket)

Sanatta Yeterlik Programları: 8.625 USD (Paket)

Yüksek Lisans Programları : 4.600 USD (Paket)

Tıp Fakültesi hariç tüm programlar Türkçe: 4.000 USD

Eğitim dili İngilizce olan tüm programlar (Tıp Fakültesi hariç): 5.000 USDTıp Fakültesi (Türkçe): 10.000 USD

Tıp Fakültesi (İngilizce): 14.000 USD

Meslek Yüksekokulu: 4.000 USD  (yıllık) 

Bir yıllık İngilizce Hazırlık Sınıfı ücreti, öğrencinin kabul edildiği lisans programının bir yıllık ücreti tutarındadır.

Program başvurusunu tamamlayan adayın başvurusu burs için otomatik olarak değerlendirmeye alınır. Bu nedenle, burs için ayrıca başvuruda bulunmaya gerek yoktur.

Burs, bir yıllık İngilizce Hazırlık Sınıfı ücretinin yanı sıra tüm lisans eğitimine ait öğrenim ücretini kapsar.

 

 MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 2021/2022 ERKEN LİSANS BAŞVURU KAMPANYASI!

Tıp Dışı Programlara Erken Başvuru Kampanyası 31 Mart 2021’e Kadar;

–          İngilizce Programları için  % 35 burslu.

–          Türkçe Programları için  % 20 burslu.

Tıp Dışı Programlara Erken Başvuru Kampanyamızdan yararlanmak için;

–          Öğrenci başvurusunu 31 Mart 2021 tarihine kadar tamamlayın  .

–          Yıllık ücretlerin en az yarısının ödemesini 30 Nisan 2021 tarihine kadar tamamlayın  .

Başvuru sırasında gerekli evraklar.

High School DiplomaDiploma

Aday öğrenci uluslararası sınav ve diploma türlerine göre mezuniyet belgesinin bir kopyasını online başvuru sırasında sisteme yüklemesi gerekir.

Online başvuru esnasında adayın lise diploması mevcut değil ise geçici mezuniyet belgesi ve her yıl için ayrı ayrı not ortalamasını belgeleyen evraklarını ve isteğe bağlı olarak, SAT vb. gibi diğer sınav sonuçlarını sisteme yüklemesi gerekir. İngilizce olmayan belgelerin noter onaylı İngilizce ya da Türkçe tercümeleri sisteme yüklenmelidir.

TranscriptNot Dökümü

Her akademik yıl için ayrı ayrı lisede aldığı dersleri belgeleyen güncel transkriptinin bir kopyasını sunması gerekmektedir.

PassportPassport

Aday, geçerli pasaportunun kimlik sayfasının bir kopyasını sisteme yüklemelidir.

Language TestDil Yeterlik Belgesi

Muafiyetler için geçerli sınavlar ve asgari başarı puanları aşağıda belirtilmiştir.

Other DocumentsDiğer Belgeler

Lise diplomasının haricinde ulusal (YÖS gibi) ya da uluslararası sınav sonuçlarına (SAT, GCE A Level, Uluslararası ve Avrupa Bakaloryası) sahip olan aday öğrenciler ilgili programa ait belgesinin bir kopyasını online başvurudaki Diğer Belgeler bölümüne yüklemesi gerekir.

Fakülte/Program MÜ Hazırlık Sınıfı Asgari Başarı Puanları YDS YÖKDİL KPDS ODS PTE TOEFL iBT IB Diploma (7 üzerinden)
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce öğretmenliği Programına kayıtlı öğrenciler için 70 75 75 90 6
Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programına kayıtlı öğrenciler için 60 65 67 78 5
Hukuk Fakültesine kayıtlı öğrenciler için 60 65 67 78 5
Iletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümüne kayıtlı öğrenciler için 60 65 67 78 5
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümüne kayıtlı öğrenciler için 60 65 67 78 5
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümüne kayıtlı öğrenciler için 60 65 67 78 5
Tıp Fakültesine kayıtlı öğrenciler için 60 65 67 78 5
Diğer Fakülte/Yüksekokullara kayıtlı öğrenciler için 55 60 55 72 4

Adayın herhangi bir dil yeterlilik belgesi sunmaması durumunda Maltepe Üniversitesi’nde yapılan yeterlik sınavına girmesi gerekmektedir. Yukarıdaki tabloda belirtilen minimum puanı alan adaylar İngilizce Hazırlık okumadan başvurdukları programda öğrenim görmeye başlar.

Eğitim dili Türkçe olan programlara başvuran adayların Türkçe dil yeterliğini belgeleyen TÖMER sınav puanını sunması gerekmektedir. Kabul için gerekli TÖMER puanı en az B2 seviyesidir. (Test puanının en geç kayıt sırasında sunulması gerekmektedir.)