ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE ÜCRETLERİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA VE YABANCI ÖĞRENCİ KABUL KOŞULLARI

Yabancı uyruklu öğrenciler, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına, başvuru sahiplerinin ilgili yükseköğretim kurumlarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen öğrenci kabul şartlarını taşımaları şartıyla kabul edilir.

Kimler Başvurabilir?

Türk liselerine eşdeğer bir kurumdan mezun olan veya lise son sınıfta olan öğrenciler, aşağıdaki kriterlerden birini sağladıkları takdirde lisans programlarına başvurabilirler:

 1. yabancı uyruklu
 2. yabancı uyruklu, doğuştan Türk vatandaşı ancak İçişleri Bakanlığı nezdinde Türk vatandaşı olmaktan çıkmış; veya ebeveynin Türk vatandaşlığından vazgeçtiğini gösteren ve Türk Vatandaşlığı Kanunu ile tanınan hakların kullanımına ilişkin resmi bir belgeye sahip olduğunu tasdik edebilecek belgeye reşit olmayan olarak kayıtlı (5901 Türk Vatandaşlığı Kanununun 7.Maddesine göre) , (1) “Türkiye’de veya yurt dışında evli Türk ebeveynlerden doğan çocuklar Türk Vatandaşı sayılır.” Yurt dışından başvuran adayların Türk Vatandaşlığı Kanununa başvurmaları gerekir.)
 3. bu kapsamda Türk / çifte vatandaşlık almış yabancı uyruklu
 4. a) 01/02/2013 tarihinden önce liseye başlamış, lise öğreniminin son üç yılını, eğitimini tamamlayanlar da dahil olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dışında yabancı bir ülkede tamamlayan Türk vatandaşıdır. KKTC dışında yabancı bir ülkedeki bir Türk lisesinde lise öğrenimi)
  b) 01/02/2013 lise öğreniminin tamamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında yabancı bir ülkede tamamladıktan sonra liseye başlayan aday (KKTC) (lise öğrenimini KKTC dışında yabancı bir ülkedeki bir Türk lisesinde tamamlayanlar dahil) yabancı ülke kabul kontenjanlarına başvurabilir.
 5. KKTC’de ikamet eden, KKTC’den lise diplomasına sahip ve GCE AL sınavına girmiş veya 2005-2010 yılları arasında KKTC dışında bir ülkeden lise diplomasına sahip KKTC vatandaşı olup, almış veya almayı planlayan bir KKTC vatandaşıdır. GCE AL sınavına girmek

Kimler başvuramaz?

 1. Türk vatandaşlığına sahip ve lise eğitiminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlamış
 2. KKTC uyruklu olanlar (KKTC’den lise diplomasına sahip olup GCE AL sınavına veya KKTC dışında bir ülkeden lise diplomasına sahip KKTC vatandaşlarına 2005-2010 yılları arasında girmiş veya almayı planlayanlar hariç) GCE AL sınavı)
 3. a maddesinin 2. fıkrasında tanımlanan ilk uyruğu Türk olan çift uyruklu olanlar (a maddesinin 4 üncü fıkrasında belirtilen şartları sağlayanlar hariç)
 4. Çift uyruklarından KKTC vatandaşlığına sahip olanlar (KKTC lise diplomasına sahip olup GCE AL sınavına veya lise diplomasına sahip KKTC vatandaşı 2005-2010 yılları arasında KKTC dışında bir ülkeden almış ve almış olanlar hariç), GCE AL sınavına girmeyi planlıyorsanız)
 5. Türk uyruklu olanlar veya ilk olarak Türk uyruklu olanlar, ancak a maddesinin 2. fıkrasına göre ikinci uyruklu olanlar, Yabancı Elçiliklere bağlı liselerde öğrenim görmüş veya Türkiye’de uluslararası liselerde öğrenim görmüş olanlar.
DİPLOMA / SINAV TIP OKULU MİN -MAX PUAN İNGİLİZCE PROGRAMLARI TÜRKÇE PROGRAMLAR
Ulusal Lise Diploması 90/100 60/100 60/100
SAT I 1400 (minimum 700 Matematik Puanı) 1100 830
GCE A SEVİYESİ En az A notu ile 3 ilgili konudan (Kimya, Biyoloji, Fizik, Matematik) 3 A Seviyesi Mininum C notlarıyla ilgilenilen programla ilgili en az 1 ilgili konudan 2 A-Seviyesi Mininum D notlarıyla ilgilenilen programla ilgili en az 1 ilgili konudan 2 A-Seviyesi
DAVRANMAK 30/36 22/36 20/36
ULUSLARARASI BAKALORAT (IB) 35/45 28/45 28/45
FRANSIZ BAKALORATI 17/20 12/20 12/20
ABITUR 1.8 / 4 3,3 / 4 3,5 / 4
MATURA 1.8 / 5 3,3 / 5 3,5 / 5
YÖS
(İSTANBUL / MARMARA / ANKARA ÜNİVERSİTESİ)
90 60 60

YABANCI ÖĞRENCİ KABULU

Lütfen belgelerinizin İngilizce ve Türkçe dışındaki herhangi bir dilde noter onaylı tercümelerini sağlayın.

Eksik belgeli başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Pasaport veya Ulusal Kimlik fotokopisi
 • Bir Biyometrik Fotoğraf
 • Lise Diploması (varsa)
 • Lise Transkriptleri (tüm yılları ve notları içerir)
 • Sınav sonuçları (varsa SAT gibi)
 • İngilizce dil yeterlilik sınavı (varsa)
 • Türkçe programları için Türkçe yeterlik sınavı.
 • Niyet mektubu
 • Referans mektubu (Tıp programı için Matematik, Biyoloji veya Kimya öğretmenlerinden iki referans mektubu, diğerleri için ilgili alan öğretmeninden bir referans mektubu.)

* Program türüne bağlı olarak ekstra belgeler istenebilir.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

YABANCI ÖĞRENCİ KATKI PAYI – ÜCRETLERİ

2021-2022 ACADEMIC YEAR

INTERNATIONAL STUDENTS TUITION FEES

DEGREE FACULTY PROGRAM LANGUAGE FEE                         (VAT Included)
UNDERGRADUATE DEGREE SCHOOL OF MEDICINE Medicine English 27.000 USD
  FACULTY OF PHARMACY  Pharmacy English 15.000 USD
  FACULTY OF ENGINEERING Medical Engineering English 12.500 USD
  FACULTY OF ARTS AND SCIENCES Molecular Biology and Genetics English 12.500 USD
    Psychology English 8.000 USD
    Sociology Turkish 6.000 USD
  FACULTY OF HEALTH SCIENCES Physiotherapy and Rehabilitation Turkish 7.000 USD
    Nursing English 8.000 USD
      Turkish 8.000 USD
    Nutrition and Dietetics English 8.000 USD
      Turkish 8.000 USD
    Healthcare Management Turkish 6.000 USD
ASSOCIATE             DEGREE VOCATIONAL SCHOOL  Culinary Turkish 3.500 USD
    Biomedical Equipment Technology Turkish 3.500 USD
  VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SCIENCES Oral and Dental Health Turkish 3.500 USD
    Operating Room Services Turkish 3.500 USD
    Anesthesia Turkish 3.500 USD
    Dialysis Turkish 3.500 USD
    Electroneurophysiology 3.500 USD 3.500 USD
    First and Emergency Health Turkish 3.500 USD
    Audiometry Turkish 3.500 USD
    Opticianry Turkish 3.500 USD
    Orthopedic Prostheses and Ortheses Turkish 3.500 USD
    Pathology Laboratory Techniques Turkish 3.500 USD
    Podology Turkish 3.500 USD
    Radiotherapy Turkish 3.500 USD
    Medical Documentation and Secretariat Turkish 3.500 USD
    Medical Imagining Techniques Turkish 3.500 USD
    Medical Laboratory Techniques Turkish 3.500 USD