YÖS PUANLARININ HESAPLANMASI

Her sınavın kalitesi (madde ayırtediciliği ve güçlüğü) aynı olmayacağı için, ÖSYM’nin
yaklaşımı esas alınarak puanlar toplam net doğru sayısı üzerinden standartlaştırarak YÖS
Puan hesaplaması yapılmıştır.
Aşağıda verilen ÖSYM değerlendirme yöntemini, Harran Üniversitesi gibi Ege Üniversitesi de
kullanmaktadır.

SPi: YÖS Standart Puanı
Xi: Adayın ham puanı
X̅: Ham puanların aritmetik ortalaması
S: Ham puanların standart sapması
SPmax: Standart puan dağılımdaki en büyük standart puan
YP: YÖS Puanı
Kaynak
https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/ALES-1/kilavuz05032019.pdf
https://yos.ege.edu.tr/wp-content/uploads/2019/04/EGEYOS-2019-Kılavuz-TR.pdf