İstanbul Medipol Üniversitesi Yabancı Öğrenci Başvuru ve Kayıt Koşulları

English

Yabancı Öğrenci Başvuru ve Kabul Koşulları.

Lisans Programları için Uluslararası Öğrenci Kabulü

A) Lise son sınıf öğrencisi veya lise mezunu olmak şartıyla;

1) Yabancı uyruklu olanlar,

2) Türk vatandaşı olarak doğup daha sonra İçişleri Bakanlığınca Türk vatandaşlığından çıkmalarına izin verilenler ile Türk vatandaşlığından çıkma belgesine kayıtlı reşit olmayan çocukları da dahil olmak üzere Türk vatandaşlığından çıkma belgesine sahip olduklarını belgeleyebilenler, Türk Vatandaşlığı Kanununa Göre Verilen Hakların Kullanılması, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7 nci maddesinde, (1) Türkiye içinde veya dışında Türk uyruklu anne veya babanın evliliğinden doğan bebek yurt dışından kabul kontenjanlarına başvurmak isteyen adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu daha detaylı incelemeleri gerekmektedir.)

3) Daha önce yabancı uyruklu olup sonradan Türk vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular,

4) Türk uyruklu olup ortaöğrenimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) dışında tamamen yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede bulunan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet edenler, KKTC’de ortaöğrenim görmüş ve GCE AL (The General Certificate of Education – Advanced Level) derecesine sahip olanlar ile 2005 yılı arasında diğer ülkelerdeki kolej veya liselere kayıt yaptıranlar ve 2010 ve şu anda GCE AL derecesine sahip olan veya alacak olan kişilerin kabulüne karar verilmiştir  .

B) Başvuru Sahipleri

1) TC uyruklu olup ortaöğretimin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,

2) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL derecesine sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej veya liselere kayıt yaptırıp GCE AL almış veya alacak olanlar hariç) derece),

3) Bu rehberin 2.1./a-2 maddesinde belirtilen doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular (ortaöğrenimini KKTC hariç tamamen yabancı ülkelerde tamamlayanlar ile ortaöğrenimini tamamen yabancı ülkelerde tamamlayanlar hariç). KKTC hariç yabancı bir ülkede bulunan Türk okulu),

4) KKTC uyruklu çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamı KKTC liselerinde olup GCE AL derecesine sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej veya liselere kayıt yaptırıp GCE almış veya alacak olanlar hariç) AL derece),

5) Türkiye’deki büyükelçiliklere bağlı okullarda veya Türkiye’deki yabancı liselerde öğrenim görmüş veya okumakta olanlar ile 2.1 maddesinde belirtilen ilk uyruğu TC olan çift uyruklular. Bu kılavuzun /a.2’sinin kabul edilmemesine karar verilmiştir  .

Kayıt İçin Gerekli Belgeler

1) Lise Belgesi ülkelerindeki Türk Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan noter tasdikli tercümesi.

2) Resmi transkript, ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan noter tasdikli tercümesi.

3) Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanmış sınav sonuç belgesinin aslı, (SAT Dİ:7226)

4) Lise diplomasının Türk liselerinin diplomalarına denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan alınmış Denklik Belgesi,

5) Pasaportun kimlik bilgilerini ve geçerliliğini gösteren sayfasının ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğu tarafından onaylanmış fotokopisi,

6) Ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alınacak Öğrenci Vizesi.

7) Varsa tıp ve diş hekimliği fakültelerine başvuran adaylar İngilizce yeterliklerini ispatlarlar. (TOEFL Dİ:3619)

8) İstanbul Medipol Üniversitesi Türkçe yeterlik sınavında başarılı olunduğunu gösteren belge veya TÖMER’den Türkçe Yeterlik Sınav Puanı ibraz edilmesi.

9) Daimi İkamet (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na ibraz edilmelidir)

10) 4 adet vesikalık fotoğraf

11) Öğrenim ücretinin tamamının veya bir kısmının ödendiğine dair banka dekontu.

12) Başvuru sahibinin mali güvenceye sahip olduğunu gösteren belge. **

13) Öğrenci bilgi formu (kayıt doldurulacaktır)

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout