İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU

English

Görevimiz

2004 yılından bu yana uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan Şişli Meslek Yüksekokulu, yurtdışındaki seçkin üniversiteler ile öğrenci ve ortak araştırma ve bilimsel çalışma olanakları sağlamak için bağlantılar kurarak uluslararası arenada tüm paydaşlar için yeni fırsatlar yaratmaya devam etmekte ve her yıl Uluslararası Şişli Bilim Kongresi düzenlemektedir.

Uluslararasılaşma hedefleri kapsamında Şişli Meslek Yüksekokulu’nun uzun vadeli hedefleri şunlardır:

Şişli Meslek Yüksekokulu tarafından sunulan kurs ve programlara uluslararası katılımı arttırmak,

Şişli Meslek Yüksekokulu ile yurt dışındaki üniversiteler arasındaki öğrenci değişim anlaşmalarını artırmak,

Uluslararası düzeyde akademik ve mesleki faaliyetleri artırmak,

Kültürlerarası farkındalığı artırmak,

2004 yılından bu yana uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapan Şişli Meslek Yüksekokulu, yurtdışındaki seçkin üniversiteler ile öğrenci ve ortak araştırma ve bilimsel çalışma olanakları sağlamak için bağlantılar kurarak uluslararası arenada tüm paydaşlar için yeni fırsatlar yaratmaya devam etmekte ve her yıl Uluslararası Şişli Bilim Kongresi düzenlemektedir.

Uluslararası Ofis Koordinatörü 

Şişli Meslek Yüksekokulu Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörlüğü, Meslek Yüksekokulunun uluslararasılaşmasına katkı sağlamak, uluslararası öğrenci alımı yapmak, aktif olarak öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu önlisans, lisans öğrencileri ve öğrenim görmek isteyen tüm yeni potansiyel öğrencilere rehberlik etmek, destek, danışmanlık ve yardım sağlamaktan sorumludur. .

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout