İstanbul Topkapı Üniversitesi Yabancı Öğrenci Başvuru ve Kabul koşulları

UK Language

Yabancı Öğrenci Başvuru ve Kabul koşuları .

GEREKLİ ŞARTLAR
Lise son sınıfta olmak veya mezun olmak kaydıyla;

A) Adaylar

1. Yabancı uyruklu

olanlar, 2. Doğumla TC vatandaşı olan ve İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni bulunanlar ile Türk Vatandaşlığı Kapsamında Tanınan Haklara sahip olduklarını belgeleyenler Türk vatandaşlığı belgesinde kayıtlı küçükler kanunu (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesi, “Türkiye’de veya yurt dışında Türk vatandaşı ana veya baba ile evlilik birliği içinde doğan Türk vatandaşı, Türk vatandaşıdır” şeklindedir. Yurt dışından kontenjan başvurusu yapacak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemesinde fayda vardır)

3. Doğumla yabancı uyruklu olup sonradan TC uyruklu olup çift uyruklu

olanlar, 4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğrenimini tamamlayanlar ile ortaöğretimin son üç yılını tamamlayanlar, KKTC dışında yabancı bir ülkede eğitim (lise) (ortaöğrenimini yabancı bir ülkenin MEB’inde KKTC hariç Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

b) 01/02 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayanlar /2013 ve ortaöğrenimini (lise) yabancı bir ülkede tamamlayanlar (KKTC hariç) (ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede MEB’deki Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlamış GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile yüksekokul ve liselere kayıt ve eğitim yaparak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar 2005-2010 yılları arasında başka ülkelerde okula

başvurabilir.

B) Adaylar

1. TC uyruklu olup ortaöğretimin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de

tamamlayanlar 2. KKTC uyruklu olanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC’de bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3. A maddesinin 2. fıkrasında tanımlanan doğumla TC vatandaşı olan çift uyruklular (A maddesinin 4. fıkrasındaki şartları sağlayanlar hariç)

4. Uyruğundan biri KKTC uyruklu olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile kayıt yaptırarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç) 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselerde eğitim

görenler), 5. T.C. uyruklu veya çift uyruklu olup aslen TC uyruklu olup, A maddesinin 2. fıkrasında tanımlanan ve Büyükelçiliklerin okullarında öğrenim görmüş olanlar Türkiye’de ve Türkiye’deki yabancı liselerde.

Başvuru yapılamaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1. Lise diplomasının Türkçe veya İngilizce tercümesi yapılmış fotokopisi. Diplomalarını henüz almamış olanlar, öngörülen mezuniyet tarihlerini (ara mezuniyet belgesi) gösteren belgenin aslını ibraz etmelidir.

2. Başvuru Formu (Form için lütfen tıklayınız)

3. Resmi transkript (Türkçe veya İngilizce olarak tercüme edilmiştir)

4. Pasaport veya kimlik

fotokopisi 5. Varsa sınav sonuç belgesinin

fotokopisi 6. Varsa dil yeterlilik sınav sonuç belgesinin fotokopisi mevcut
TÖMER: B1 seviyesi gerekli.

Başvuru yapacak adayların bu belgeleri ONLİNE BAŞVURU FORMU   web adresi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. 

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout