KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

UK Language

Yabancı Öğrenci Başvuru ve Kayıt Koşulları

Başvuru kriterleri:

Kadir Has Üniversitesi’ne başvurmak için online başvuru formunu doldurmanız gerekmektedir. Başvurunuza başlamadan önce lütfen gerekli belgelerin elektronik kopyalarını yüklemeye hazır olduğunuzdan emin olun.

Tüm kabul kararları, ilgili kabul komitesinin önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir. Üniversite giriş sınavlarının geçerlilik süresi, yapıldığı tarihten itibaren iki yıldır. Lise bitirme sınavlarında geçerlilik süresi sınırlaması yoktur.

LİSANS ÖĞRENCİLERİ

Adayların Üniversiteye kayıt olabilmeleri için Lise mezunu olmaları veya mezun olması beklenenlerin kayıt tarihinden önce öğrenimlerini başarıyla tamamlamaları gerekir.

Lisans programlarına başvuran öğrenciler için Lise Sertifikası puanının minimum şartı %60’tır (%100 üzerinden).

Lise Diploması kabul kriterleri listesini görmek için lütfen tıklayınız .

Online başvuru formu doldurulurken sunulması gereken belgeler:

 • Üzerinde kişisel bilgi sayfası bulunan Pasaportunuzun kopyası. Başvuru sırasında geçerli bir uluslararası pasaportunuz yoksa, lütfen ulusal kimliğinizin bir kopyasını yükleyin.
 • Lise diplomasının birçok ülkede başarıyla tamamlandığını gösteren resmi belgenin kopyası (İngilizce veya Türkçe değilse tercüme edilmesi gerekir)
 • Resmi bir lise transkriptinin kopyası, ulusal veya uluslararası kabul görmüş test sonuçları veya teslim sırasında mevcut değilse, geçici sonuçlar.
 • Varsa İngilizce dil yeterlilik sınavı sonuçlarının kopyası.
 • Lise Diploması Denklik Belgesi fotokopisi (Denklik), daha fazla bilgi almak için lütfen tıklayınız .
 • 1 Referans mektubu
 • Motivasyon mektubu
  Lisans Öğrencileri için İngilizce Dil Yeterliliği

  Aşağıdaki sınav sonuçları Kadir Has Üniversitesi tarafından kabul edilmektedir: 

   • TOEFL-IBT min. 78, 2 yıl geçerli (Kadir Has Üniversitesi kurum kodu 7524). Türkiye’de alınacaksa, sınav merkezinin Devlet Türk Üniversitesi’nde olması gerekir.
   • CAE min. C, 3 yıl geçerli
   • CPE min. C, 3 yıl geçerli
   • PTE Akademik min. 60, 2 yıl geçerli

Alternatif olarak, öğrenciler Üniversiteye kayıt olmadan önce KHAS İngilizce Yeterlik sınavına girebilirler. Yeterli İngilizce yeterliliğini gösteremeyen öğrencilerin lisans programlarına başlayabilmeleri için en az 1 yıl KHAS İngilizce Hazırlık Programına devam etmeleri gerekmektedir.

Bu programa katılım ayrı ücretlere tabidir.

Vatandaşlık Kriterleri:

Aşağıdaki öğrencilerin başvuruları kabul edilecektir:

 • Lise mezunu veya lise son sınıfını okuyan yabancı uyruklu öğrenciler,
 • Doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, İçişleri Bakanlığının onayı ile vatandaşlığından ayrılanlar ile 5203 Sayılı Kanunla Verilen Hakların Kullanılmasına İlişkin Resmi Belgeye sahip olanlar, Türk vatandaşlığından çıkmayı tasdik eden belgede kayıtlı reşit reşit olmayan çocukları
 • Türk/KKTC vatandaşlığını devralan, miras almamış çift uyruklu (Türk veya KKTC) öğrenciler (doğumları yabancı ülke vatandaşı olup sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanan çift uyruklular)
 • 01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğrenimine başlayan ve lise öğreniminin son üç yılını yurt dışında tamamlayan TC veya KKTC uyruklular
 • 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğrenimine başlayan ve lise öğreniminin tamamını yurt dışında tamamlayan TC veya KKTC uyruklular
 • Lise öğreniminin tamamını KKTC’de tamamlamış ve GCE A/L sonucuna sahip KKTC vatandaşları

MEZUN ÖĞRENCİLER

Yüksek Lisans ve Doktora için çevrimiçi başvurular Programlar Bahar 2021 alımı 29 Ocak 2021’e kadar açıktır.

Yüksek lisans programına başvurularda adayların lisans programından mezun veya mezun olması; doktora programına başvurularda ise sırasıyla lisans veya yüksek lisans programlarına başvurulur.

Kabul edilen adaylardan mezun olması beklenenlerin üniversiteye kayıt yaptırabilmeleri için kayıt tarihlerinden önce mevcut programlarını başarıyla tamamlamaları gerekir.

Lisansüstü programlara başvuran öğrenciler için en az lisans diploma not ortalaması 2.00/4.00’dür.

Doktora programına başvuran öğrenciler için asgari yüksek lisans diploma not ortalaması şartı. programlar 2.50/4.00

Doktora programına başvuran öğrenciler için asgari lisans diploma not ortalaması şartı. programlar 3.00/4.00’dür.

Online başvuru formu doldurulurken sunulması gereken belgeler:

 • Lisans veya yüksek lisans diplomasının kopyası
 • Yurtdışında verilen diplomalar için, YÖK Uluslararası Denklik Bürosu tarafından verilen diplomanın bir Türk yükseköğretim kurumuna denkliğini belgeleyen diploma denklik belgesinin bir örneği (denklik yazısı birinci yarıyılın sonunda teslim edilmelidir).
 • İngilizce dil yeterlilik sınavı sonuçlarının kopyası
 • Başvuranın o ana kadar devam ettiği veya mezun olduğu tüm yükseköğretim kurumlarında aldığı tüm dersleri ve aldığı notları gösteren transkript. Transkript not sistemine ilişkin herhangi bir açıklama içermiyorsa, ilgili kurumların not sistemi için ayrı belgeler sunulmalıdır.
 • Kadir Has Üniversitesi tarafından kabul edilen İngilizce Yeterlik Sınavı sonuçları (program tamamen veya kısmen İngilizce ise)
 • Kadir Has Üniversitesi tarafından kabul edilen Türkçe Yeterlik Sınavı sonuçları  (programın tamamı veya bir kısmı Türkçe ise)
 • GRE, GMAT, ALES puan sonuçları (varsa)
 • Üzerinde kişisel bilgi sayfası bulunan Pasaportunuzun kopyası. Başvuru sırasında geçerli bir uluslararası pasaportunuz yoksa, lütfen ulusal kimliğinizin bir kopyasını yükleyin.
 • Amaç beyanı
 • İki referans mektubu
 • Özgeçmiş
 • İlgili enstitü tarafından istenebilecek ek belgeler

Yüksek Lisans ve Doktora için İngilizce Dil Yeterliliği

Aşağıdaki sınav sonuçları Kadir Has Üniversitesi tarafından kabul edilmektedir: 

  • TOEFL-IBT min. 78, 2 yıl geçerli (Kadir Has Üniversitesi kurum kodu 7524). Türkiye’de alınacaksa, sınav merkezinin Devlet Türk Üniversitesi’nde olması gerekir.
  • YDS dk. 65
  • E-YDS min.65
  • YOKDİL dk. 65
  • PTE Akademik min. 67, 2 yıl geçerli

Yüksek Lisans için Türkçe Yeterlik 

Aşağıdaki sınav sonuçları Kadir Has Üniversitesi tarafından kabul edilmektedir: 

  • TÖMER min. C1,  sınav merkezi Devlet Türk Üniversitesinde veya resmi TÖMER merkezinde olmalıdır.
  • Yunus Emre Enstitüsü Türkçe Yeterlik sınavı min. C1

Vatandaşlık Kriterleri:

Kadir Has Üniversitesi’ndeki lisansüstü programlara başvurabilmek için aşağıdaki vatandaşlık kriterlerinden birini sağlamanız gerekir:

 • Yabancı uyruklu olmak,
 • Doğuştan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup İçişleri Bakanlığının onayı ile vatandaşlığından ayrılan ve 5203 Sayılı Kanunla Verilen Hakların Kullanımına İlişkin Resmi Belgeye sahip olmak.
 • Doğuştan yabancı bir ülkenin vatandaşısınız, ancak daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazandınız

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout