Yabancı Öğrenci Başvuru 2022

Yabancı Öğrenci Başvuru 2022 başladımı ?

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Türkiye’de ki devlet üniversitelerinde eğitim görmek isteyen öğrencilerin girebileceği seçme ve yerleştirme sınavına denmektedir. YÖS sınavına yıllık olarak 50.000 öğrenci girmektedir. Türkiye’de ki üniversiteler kendi YÖS Sınavları yapmaktadırlar

YÖS Takvimi ve Başvuru İçin Tıklayınız
2022 YÖS SINAVI TARİHLERİ
TARİHSINAV
8.03.20221. YÖS Sınavı
12.04.20222. YÖS Sınavı
10.05.20223. YÖS Sınavı

Uluslarası Öğrenci Sınavı (YÖS), Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okumak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri bir sınavdır.

Yurtdışındaki öğrenciler bu kabul mektubuyla Türkiye konsolosluğuna giderek öğrenci vizesi alması gerekir. Türkiye’deki öğrenciler ise Türkiye Dış Temsilcikleri tarafından öğrenci vizesi alabilirler. Türkiye’de üniversite eğitimi almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin oturma izni alması gerekir.

cüyös 2022
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi YÖS 2022 Yabancı Öğrenci Sınavı Başvuru tarihleri ve sınav tarihi .

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi YÖS 2022 Yabancı Öğrenci Sınavı Başvuru tarihleri ve sınav tarihi ne zaman ?

Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas)
Sınav tarihi: 04.06.2022 Cumartesi
Sınav başvuru tarihleri: 7.03.2022 – 15.05.2022
Başvuru web adresi: http://iso.cumhuriyet.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

cüyös 2022
Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS 2022 Yabancı Öğrenci Sınavı Tarihleri .

Ondokuz Mayıs Üniversitesi YÖS 2022 Yabancı Öğrenci Sınavı Tarihleri Ne Zaman ?

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
Sınav tarihi: 29.05.2022 Pazar Saat 13:00
Sınav başvuru tarihleri: 10.01.2022 – 15.04.2022
Başvuru web adresi: https://yos.omu.edu.tr/tr
Sonuç açıklanma tarihi: 17.06.2022
Sonuç web adresi:

Celal Bayar Üniversitesi 2022 Yös Yabancı Öğrenci Sınavı Başvuru Tarihleri.

Celal Bayar Üniversitesi 2022 Yös Yabancı Öğrenci Sınavı Başvuru Tarihleri Ne Zaman ?

Celal Bayar Üniversitesi (Manisa)
Sınav tarihi: 25.06.2022 Cumartesi
Sınav başvuru tarihleri: 01.02.2022 – 29.05.2022
Başvuru web adresi: https://yos.mcbu.edu.tr/
Sonuç açıklanma tarihi:
Sonuç web adresi:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 2022 Yös Başvuru tarihleri ?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa 2022 Yös Başvuru tarihleri ne zaman ?

İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi (İstanbul)
Sınav tarihi: 25.06.2022 Cumartesi Saat 14:00
Sınav başvuru tarihleri: 1.02.2022 – 10.06.2022
Başvuru web adresi: 
https://yos.istanbulc.edu.tr/tr/_
Sonuç açıklanma tarihi: 6.07.2022
Sonuç web adresi:

Başkent Üniversitesi  2022 YÖS SINAVI TARİHLERİ Ne Zaman ?

Başekt Üniversitesi 2022 Yös (Yabancı Öğrenci Sonavı ) sınavı tarihleri

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS)

YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) Nedir?

YÖS  Türkiye’de bulunan üniversitelerde eğitim öğretim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin üniversitelere başvuruları sırasında kullandıkları bir sınavdır.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavları, İngilizce ve Türkçe olarak uygulanacaktır. Temel Öğrenme Becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanıp, uygulanacaktır.Sorularının puanları birbirlerine eşit olup 40 Genel Yetenek Testi ve 40 Matematik olmak üzere 80 sorudan oluşur. Süresi 90 dakikadır. 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Tüm sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı seçenek verilmiş olup bunlardan yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır.Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse, o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır

Aday öğrenciler notlarını yükseltmek için tüm sınavlara girebilirler.  Başvuru sırasında, aday öğrencinin aldığı en yüksek sınav notu değerlendirmeye alınacaktır.

Başkent Üniversitesi YÖS’e başvuran öğrenciler, sadece sınava girme hakkını kazanırlar. Üniversite başvurusu ayrı yapılmaktadır

Başkent Üniversitesi 2022 Yös sınavı Başvuru Tarihileri.

SINAVTARİH
1 Sınav08.03.2022
2 Sınav12,04,2022
3 Sınav10,05,2022
4 Sınav24,05,2022
5 Sınav07,06,2022
6 Sınav21,06,2022
7 Sınav14,07,2022
8 Sınav26,07,2022
9 Sınav09,08,2022
10 Sınav23,08,2022
11 Sınav06,09,2022
12 Sınav20,09,2022

KAYNAKÇA : https://uik.baskent.edu.tr/kw/menu_icerik.php?birim=161&menu_id=56

Türkmenistanyn Bilim Ministirliği tarapyndan kabul ediljek 2022-2023 Bilim yylynda Türkiyedaki Üniwersitetlerin sanawy.

Türkmenistanyn Bilim Ministirligi Tarapyndan 2022 -2023 Okuw Yylynda Türkiye Döwletinde Kabul Edilyan Üniwersitetlerin Sanawy.

1.Çankaya Üniversitesi
2.Koç Üniversitesi
3.Sabancı Üniversitesi
4.Bilkent Üniversitesi
5.Hacettepe Üniversitesi
6.İstanbul Teknik Üniversitesi
7.Orta Doğu Teknik Üniversitesi
8.İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
9.Bahçaşehir Üniversitesi
10.Boğaziçi Üniversitesi
11.Medeniyet Üniversitesi

12.Atatürk Üniversitesi
13.Atılım Üniversitesi
14.Bezmialem Vakıf Üniversitesi
15.Düzce Üniversitesi
16.İstanbul Üniversitesi
17.Karabük Üniversitesi
18.Özyeğin Üniversitesi
19.Yıldız Teknik Üniversitesi
20.Acıbadem Üniversitesi
21.Akdeniz Üniversitesi
22.Aksaray Üniversitesi
23.Anadolu Üniversitesi
24.Ankara Üniversitesi
25.Başkent Üniversitesi
26.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
27.Bursa Uludağ Üniversitesi
28.Çukurova Üniversitesi
29.Dicle Üniversitesi
30.Dokuz Eylül Üniversitesi
31.Dumlupınar Üniversitesi
32.Ege Üniversitesi
33.Ercies Üniversitesi
34.Erzincan Binalı Yıldırım Üniversitesi
35.Eskişehir Osmangazı Üniversitesi
36.Gazı Üniversitesi
37.Gazıantep Üniversitesi
38.Gebze Teknik Üniversitesi

39.İstanbul Medipol Üniversitesi
40.İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
41.Karadeniz Teknik Üniversitesi
42.Kocaeli Üniversitesi
43.Marmara Üniversitesi
44.Necmettin Erbakan Üniversitesi
45.Ondokuz Mayıs Üniversitesi
46.Recep Tayıp Erdoğan Üniversitesi
47.Sakarya Üniversitesi
48.Selçuk Üniversitesi
49.Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
50.Süleyman Demirel Üniversitesi
51.TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
52.Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi
53.Yeditepe Üniversitesi
54.Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
56.Abdullah Gül Üniversitesi
57.Altınbaş Üniversitesi
58.İstanbul Aydın Üniversitesi
59.Bilği Üniversitesi
60.Kadir Has Üniversitesi
61.Kastamonu Üniversitesi
62.Konya Teknik Üniversitesi
63.Kütehya Dumlupınar Üniversitesi
64.Uşak Üniversitesi
65.Üsküdar Üniversitesi
66.Yaşar Üniversites

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout