Acıbadem Üniversitesi Yabancı Öğrenci Programları

English

Yabancı Öğrenci Programları

PROGRAMLAR - BÖLÜMLER

Lisans Programları .

Derece : Tıp Doktoru (M.D.)
Eğitim Süresi : 6 yıl
Eğitim Dili : İngilizce

Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında güçlü, öncü ve yenilikçi; Türkiye’nin en iyi, dünyanın önde gelen Tıp fakültelerinden biri olma vizyonu ile 2007 yılında kurulmuş olan Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 yılından itibaren öğrencilerini kabul etmeye başlamıştır. Tıp Fakültesi Türkiye’nin en gelişmiş temel bilimler kampüslerinden biri olan Kerem Aydınlar Kampüsü’nde yer almaktadır. Kampüste yer alan Klinik Simülasyon ve İleri Düzey Endoskopik-Robotik Cerrahi Merkezi (CASE), YÖK tarafından afiliasyonu tamamlanmış Acıbadem Atakent ve Acıbadem Maslak Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Eğitim Araştırma Bölgeleri tıp eğitimi programının temel uygulama ortamlarıdır.
Tıp Fakültesi eğitim dili İngilizce’dir ve eğitim programı Temel ve Klinik Bilimlerin entegre edildiği klinik staj öncesi dönem, Klinik Stajlar ve İntörnlük olmak üzere 3 fazdan oluşmaktadır. Güçlü akademik kadrosu ile Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin temel amacı ve hedefi dünya standardında tıp eğitimi vererek, bilgi ve beceri ile donatılmış, insan sevgisine, mesleki etik değerlere, analitik düşünceye sahip, topluma ve çevreye duyarlı, ayrımcılık yapmayan, hayat boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş, dürüst hekimler ve bilim insanları yetiştirmektir. Fakültenin bir diğer önemli amacı ve hedefi de ulusal ve uluslararası düzeyde bilim insanlarının tercihi öncü, yenilikçi ve girişimci bir araştırma ortamı yaratmak; temel bilim ve klinik araştırmalarla geliştirilecek tanı ve tedaviye yönelik ürün ve yöntemlerle insan sağlığı ve bilime katkıda bulunmak; en uygun teknolojinin kullanıldığı, güncel, kanıta dayalı, hasta merkezli, etik kurallara uygun sağlık hizmeti sunmaktır.

Derece : Lisans (BPharm)
Süre : 5 yıl
Eğitim Dili : İngilizce
Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ülkemizde ve dünyada başta ilaç sanayi ve hastaneler olmak üzere eczacılığın her alanında istihdam edilen eczacılar yetiştirmek, ülkemiz ilaç endüstrisinin ilerlemesine katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar yapmak, yüksek proje ve yayın sayısına, nitelikli ve deneyimli öğretim üyelerine sahip, uluslararası düzeyde tanınan ve Türkiye’nin lideri konumundaki bir Eczacılık fakültesi olma amacı ile kurulmuş ve 2016 yılından beri öğrenci almaya başlamıştır.
Öğrencilerinin mezun oldukları andan itibaren ilaç endüstrisi, hastane, serbest eczane gibi eczacılığın her alanında çalışabilecek bir donanıma sahip olmalarını hedefleyen Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, bu hedef doğrultusunda eğitimin tüm aşamalarında ilaç sektörüne ve kliniğe yönelik eğitim modelleri benimsemiş, ilaç endüstrisi ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır.
Öğrenciler kampüs içindeki en son teknoloji ile donatılmış laboratuvarlar dışında Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde sadece İstanbul’da değil, aynı zamanda ülkemizin değişik bölgelerinde yer alan hastane ve polikliniklerinden de yararlanmaktadırlar.

Önlisans Programları

Derece : Ön Lisans (A.S)
Eğitim Süresi : 2 yıl
Eğitim Dili : Türkçe

Sağlık alanında nitelikli “Sağlık Teknikeri” yetiştirmek amacı ile kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda teorik dersler üniversitenin zengin öğretim üyesi kadrosu tarafından verilirken, öğrenciler uygulama derslerini ise hem Kerem Aydınlar Kampüsü içinde yer alan yüksek donanımlı laboratuvarlarda ve simülasyon merkezinde (CASE) hem de ülkemizin önde gelen sağlık kuruluşu olan Acıbadem Sağlık Grubu hastanelerinde almaktadırlar.

Programlar

 • Ağız ve Diş Sağlığı
 • Ameliyathane Hizmetleri
 • Anestezi
 • Diyaliz
 • Elektronörofizyoloji
 • Fizyoterapi
 • İlk ve Acil Yardım
 • Odyometri
 • Optisyenlik
 • Ortopedik Protez ve Ortez
 • Patoloji Laboratuvar Teknikleri
 • Podoloji
 • Radyoterapi
 • Tıbbı Dökümantasyon ve Sekreterlik
 • Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
 • Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout