Acıbadem Üniversitesi Yabancı Öğrenci Başvuru ve Kayıt Koşulları .

English

Acıbadem Üniversitesi Yabancı Öğrenci Başvuru ve Kayıt Koşulları

01 ŞUBAT 2022-31 TEMMUZ 2022

Başvurular ilan edilen başvuru tarihlerinde, aşağıda belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte online başvuru sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Başvuru belgeleri Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise, orijinallerinin kopyaları ile Türkçe veya İngilizce onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.

 • Pasaport veya Kimlik Belgesi Fotokopisi
 • Biometrik fotoğraf
 • Lise Diploması (var ise)
 • Lise Not Dökümü (lise eğitimi sırasındaki alınan bütün dersleri ve notları göstermelidir)
 • Uluslararası Sınav Sonuç Belgesi (var ise)
 • İngilizce Yeterlilik Belgesi (var ise)
 • Türkçe Yeterlilik Belgesi (Türkçe bölümler için)
 • Motivasyon Mektubu
 • Referans Mektubu (Tıp Fakültesi için Matematik ve Fen Bilimleri dersleri öğretmenlerinden alınmış iki adet, diğer bölümler için ilgili derslerin öğretmenlerinden alınmış bir adet)
 • Lise diploması Denklik Belgesi (var ise)

 • Başvurulan lisans/ön lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından ek belgeler talep edilebilir.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Yükseköğretim Genel Kurulunun (YÖK) belirlediği yabancı uyruklu/yurtdışından öğrenci kabul esasları doğrultusunda başvuruları kabul etmektedir.

Kimler başvurabilir?

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 1. Yabancı uyruklu olanlar
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların
 4. a) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar [ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil]
  b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar [ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil]
 5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar

Kimler başvuramaz?

 1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar
 2. K.K.T.C. uyruklu olanlar [ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç]
 3. a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
 4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular [ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç]
 5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout