BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

English

Nasıl Başvurulur?

 

Geleceğin Uluslararası Öğrencileri başvurularını aşağıdaki şekilde yapmalıdır:

   1. Başvuru sahibi çevrimiçi başvuru formunu doldurmalıdır (istek üzerine e-posta yoluyla basılı bir kopya alınabilir)
   2. Başvuru sahibi, gerekli belgeleri çevrimiçi başvuru formuna yüklemelidir. Acil durumlarda info@oguzeducationcenter.com adresinden bize ulaşabilirsiniz. 
   3. Lisans Başvuruları için gerekli belgeler şunlardır:
    • Lise diplomasının fotokopisi (resmi not dökümü ile birlikte)
    • Tüm Lise Transkriptleri/Notları (son 4 lise yılı)
    • Pasaport fotokopisi
   4. 2 fotoğraf
   5. Mavi Kart ve Kimlik Belgesi Kayıt Fotokopisi
   6. Varsa, bir İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı için puan kaydı (örneğin TOEFL veya Cambridge Sertifikası) . İngilizce Dil gereksinimleri aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

İngilizce Dil gereksinimi:

Biruni Üniversitesi’nde eğitim dili İngilizce’dir, bu nedenle öğrencilerin İngilizce yeterlilikleri aşağıdaki şekilde değerlendirilecektir:

   1. Gelecekteki uluslararası öğrenci aşağıdaki İngilizce Dil Yeterlilik Sınavlarından yeterli puanı almışsa, Öğrenci Biruni Üniversitesi’nde bir akademik yıl boyunca ‘İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf tutulacaktır:
    • TOEFL IBT: Minimum Puan 79
    • TOEFL CBT: Minimum Puan 203
    • TOEFL PBT: Minimum Puan 537
    • Genişletilmiş Eğitim Sertifikası (CEE): 2 (NQF Düzeyi) – I-II Sınıfları
    • ACT (Amerikan Kolej Testi) : Minimum Puan 24
    • Uluslararası Bakalorya (IB Diploma Programı) A1 ve A2 Müfredat – 2 (NQF Düzeyi) minimum puan 5
   2. Gelecekteki uluslararası öğrencinin İngilizce Dil Yeterlilik Sınavlarından birinden yeterli puan almaması veya herhangi bir sınava girmemesi durumunda, öğrencinin varışta Biruni Üniversitesi – İngilizce Muafiyet Sınavına (EET/IMS) girmesi gerekecektir. kayıt.
   3. Kurumsal Muafiyet Sınavını geçemeyenlerin akademik eğitimlerine başlamadan önce Biruni Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programına kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Bu hazırlık yılı, mezuniyet için gerekli toplam eğitim yılına dahil değildir. İngilizce Hazırlık Programının yıllık öğrenim ücreti 6000 USD’dir (vergiler dahil).

Başvuruların son tarihi ve işlem süresi:

Biruni Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi, öğrencilerin başvurularını kısa süre içerisinde işleme almak ve değerlendirmek için sürekli çalışmaktadır.

Güz dönemi başvuruları için son başvuru tarihi Ağustos sonu olarak belirlendi. Geleceğin uluslararası öğrencilerinin resmi belgeleri hazır olur olmaz başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Liseden mezun olmayan ve erken ve lise son sınıf/son sınıfta başvurularını göndermek isteyen öğrenciler aşağıdaki işlemleri yapabilirler:

   • Değerlendirme, tam lise transkriptleri (3 veya 4 yıllık) üzerinden yapılacak ve kabul edilirse bir ‘Şartlı Kabul Mektubu’ verilecektir.
   • Öğrenci mezun olduktan ve ilgili resmi transkript ile lise diplomasını aldıktan sonra, öğrenci bu son belgeleri ‘Kesin Kabul Mektubu’ düzenlemek üzere Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne iletmelidir.

Kayıt Prosedürü:

Değerlendirmenin ardından başvurunun kabul edilmesi durumunda Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından uluslararası öğrenciye ‘Kabul Mektubu’ gönderilir.

‘Kabul Mektubu’ öğrencinin ikamet ettiği/ülkesinden en yakın Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğunda ‘Öğrenim Vizesi’ almak için kullanılacaktır.

‘Öğrenim Vizesi’ verildikten sonra, öğrencinin aşağıdaki orijinal belgeleri sağlayarak Biruni Üniversitesi Öğrenci İşleri Ofisine kayıt işlemine devam etmesi gerekmektedir:

   1. Lise Diplomasının Aslı (İngilizce veya Türkçe) – (Apostilli)
   2. Lise Transkriptinin Aslı (İngilizce veya Türkçe) – (Apostilli)
   3. Orijinal Pasaport
   4. Öğrenim ücreti banka dekontu
   5. Pasaport boyutu Fotoğraflar
   6. Varsa, İngilizce yeterlilik sınavının onaylı bir kopyası (TOEFL, BIRUNI EET…)

Lise Diploması Denkliği

Bu, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün (ve bazı durumlarda Türkiye Büyükelçiliği/Konsolosluğu) yabancı Lise diplomasının eşdeğer olduğunu onaylayan ‘Denklik Mektubu’nu (Türkçe ‘Denklik Belgesi’) sağlayacağı kolay bir prosedürdür. muadili Türk lise diplomasıdır.
Bu belge, şahsen başvurularak ve yabancı lise diplomasının aslı, resmi Türkçe tercümesi ve öğrenci pasaportu ibraz edilerek teslim edilir.

* Türkiye Yükseköğretim Kurulu’nun 16/11/2015 tarihli kararına göre, Türk Üniversiteleri yılda sadece bir kez uluslararası öğrenci kabul edebilir. Bu nedenle, her akademik yılın Güz dönemi olan tek bir alım vardır. Bölüm değişikliği veya yeniden giriş başvuruları ancak bir sonraki Güz dönemi için kabul edilebilir.

* Azami öğrenim süresi;

   • İngilizce Hazırlık Programı : 2 yıl
   • Lisans Programları : 7 yıl

Yukarıda belirtilen süreler içinde öğrenimini tamamlamayan öğrenci öğrencilik statüsünü kaybeder.

Kabul Prosedürü ve Gereksinimleri

 

Biruni Üniversitesi , başvuru yapabilecek uluslararası öğrencilerin kimler olduğunu belirlemek için 11/4/2012 tarihinden itibaren Yükseköğretim Kurulu (  YÖK – Yüksek Öğretim Kurulu  ) tarafından belirlenen en son yönergeleri uygular.

   • Lise mezunları veya lise son sınıftaki/lise son sınıfındaki öğrenciler, aşağıdaki kategorilerden birine giriyorlarsa ‘uluslararası öğrenci’ başvurusu yapmaya hak kazanırlar:
    • yabancı uyruklu öğrenciler
    • Doğumla Türk vatandaşlığından çıkanlar ile Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde sayılan 18 yaşından küçük çocukları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Türk Vatandaşlığı Kanununun 7- (1) maddesinde tanımlanan kazanım ve Evli bir Türk anne veya babadan Türkiye’de veya yurt dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. ‘Uluslararası öğrenci’ olarak başvurmak isteyen adayların bu konuda Türk Vatandaşlığı Kanununu daha detaylı incelemeleri gerekmektedir.
    • Doğumla başka ülke vatandaşları sonradan Türk vatandaşlığını kazanmışlar / çift uyruklular.
    • Orta ve lise öğrenimini yurt dışındaki Türk kurumları da dahil olmak üzere Türkiye dışındaki bir kurumda tamamlayan Türk vatandaşları (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hariç).
    • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ikamet eden ve ortaöğrenimini GCE Advanced Level (AL) sisteminde tamamlayanlar ile ortaöğrenimini yurtdışında GCE AL sistemine kayıt ettirip tamamlayan KKTC vatandaşları 2005-2010 arasında.

 

   • Aşağıdaki kategorilere giren adaylar ise ‘uluslararası öğrenci’ başvurusunda bulunamazlar: 
    • Ortaöğrenimini Türkiye’de veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde tamamlayan Türk vatandaşları.
    • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları (ortaöğrenimini KKTC’de GCE Advanced Level (AL) sisteminde tamamlayanlar ile 2005-2005 yılları arasında yurtdışında GCE AL sistemine kayıt yaptırıp ortaöğrenimini tamamlayanlar hariçtir. 2010).
    • Yukarıdaki a) maddesinin (2) numaralı bendinde belirtilen doğumla biri TC uyruklu olan çift uyruklular. (orta ve lise öğrenimini KKTC dışında başka bir ülkede tamamlayanlar ile orta ve lise öğrenimini KKTC dışında başka bir ülkedeki bir Türk kurumunda tamamlayanlar hariç) Kıbrıs).
    • Biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu çift uyruklular (ortaöğrenimini KKTC’de GCE Advanced Level (AL) sisteminde tamamlayanlar ile ortaöğretimini kayıt edip tamamlayanlar hariç) 2005-2010 yılları arasında yurtdışında bir GCE AL sisteminde).
    • Doğuştan TC uyruklu veya doğumla TC uyruklu olan çift uyruklular ile ortaöğrenimini Türkiye’de tamamlayanlar, yabancı bir büyükelçiliğe bağlı kurum veya yabancı bir lisede öğrenimlerini tamamladılar.

Uluslararası Testler veya Ulusal Diplomalar için Gerekli Asgari Notlar

   • Uluslararası Testler için Asgari Notlar

 

Sınav TürüTıp FakültesiDiş Hekimliği ve Eczacılık FakülteleriDiğer programlar
OTURDUToplamda 1200 puan ve matematik için en az 600 puantoplam 1000 puan
GCE A SeviyesiFizik, Kimya, Biyoloji, Matematik alanlarında en az 2 A Level dersiHerhangi bir konuda en az 2 A seviyesi
DAVRANMAKEn az 24 puanEn az 18 puan
IB (Diploma)En az 30 puanEn az 26 puan
maturaEn az 2,5 puanMinimum 3.5 puan
fransız bakaloryasıEn az 15 puanEn az 12 puan
AbiturEn az 2,5 puanMinimum 3.5 puan

 

 Yukarıda belirtilen  sınav puanlarına sahip olmayan adaylar ;

Yurt dışından mezun olanlar için Tıp Fakültesi için en az %80   , Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakültesi için en az %70, diğer bölüm ve programlar için en az %60 başarı şartı aranacaktır .

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout