Aksaray Üniversitesi Yüksek lisans ve Doktora 2021 Güz dönem başvurusu .
Sosyal Bilimler Enstitüs İÇİN TIKLAYINIZ16 Temmuz 2021 – 22 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
Fen Bilimleri Enstitüsü İÇİN TIKLAYINIZ 16 Temmuz 2021 – 22 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
Sağlık Bilimleri Enstitüsü İÇİN TIKLAYINIZ 16 Temmuz 2021 – 22 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında

Dokuz Eylül Üniversitesi Yüksek lisans ve Doktora 2021 Güz dönem başvurusu.
Sosyal Bilimler Enstitüsü TIKLAYINIZ 02 Ağustos 2021 – 22 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ 09 Ağustos 2021 – 20 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında (Akademik Takvime Göre Sınav Başvuru Tarihleri)
Fen Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ  02 Ağustos 2021 – 17 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında (Akademik Takvime Göre)
Eğitim Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ  02 Ağustos 2021 – 08 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
Güzel Sanatlar Enstitüsü TIKLAYINIZ  26 Temmuz 2021 – 01 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 2021 Güz Dönem Lisansüstü Başvurusu başlamıştır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü TIKLAYINIZ9 Ağustos 2021 – 26 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında (Akademik Takvime Göre)
Fen Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ9 Ağustos 2021 – 26 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında (Akademik Takvime Göre)
Sağlık Bilimleri Enstitüsü TIKLAYINIZ9 Ağustos 2021 – 26 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında (Akademik Takvime Göre)
Artvin Çoruh Üniversitesi 2021 Güz Dönemi Lisansüstü Başvursusu başlamıştır.
artvin çoruh üniversitesi
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tıklayınız16 Ağustos 2021 – 31 Ağustos 2021 Tarihleri Arasında
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ               LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN 

Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5, 6, 7, 9, 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılı Enstitümüzün lisansüstü programlarına (doktora, tezli/tezsiz yüksek lisans, yabancı uyruklu ve yatay geçiş) öğrenci alımı yapılacaktır.

Başvuru süreci ile ilgili gerekli bilgilendirmeler aşağıda sunulmuştur.

BAŞVURU BİLGİLERİ (Application Information)

BAŞVURU TARİHLERİ: 16 – 31 AĞUSTOS 2021 (31 Ağustos 2021 saat: 23:59’a kadar)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: Başvurular (Yatay Geçiş hariç)Enstitü web sayfasından ONLİNE olarak yapılacak olup, adayların sisteme başvuracağı programa göre istenilen belgeleri (Fotoğraf-Askerlik Durum Belgesi-Lisans ve/veya Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi-Lisans ve/veya Yüksek Lisans Not Durum (transkript) Belgesi-ALES Belgesi-Yabancı Dil Belgesi)-6 ve/veya 8 belgeyi– eksiksiz yüklemeleri zorunludur. Eksik ve yanlış yükleme yapan adayların başvurusu program tarafından onaylanmayarak, eksik veya yanlış evrakı tekrar yükleyerek başvurusunu güncellemesi* için geri iade edilecektir. Bu nedenle başvurunuzu son güne bırakmayınız. Sisteme yüklenen eksik belge ve evraklar ile yalan beyan edilen bilgilerden doğacak yükümlülükten ilgili aday sorumludur.

BAŞVURUDA BULUNAMAYACAK ADAYLAR:

 • Artvin Çoruh Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 41 ve 48 nci maddeleri gereği:

41 nci madde: “Bu Yönetmelik hükümlerine göre ders ve tez çalışması ile ilgili başarı şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler, aynı enstitünün aynı anabilim dalına tekrar başvuramazlar ve kayıt yaptıramazlar. Ancak kendi istekleriyle kayıtlı oldukları programdan ayrılmayı yazılı olarak enstitüye beyan eden öğrencilere bu hüküm uygulanmaz.” tabii adaylar başvuru da bulunamazlar.

48 nci madde: “Tezsiz yüksek lisans programları hariç, aynı anda birden fazla lisansüstü programa kayıt yaptırılamaz ve devam edilemez.”  hükmü gereği; bu durumda olan adayların başvuru yapmaması veya Enstitümüzde kayda hak kazandıkları takdirde, kesin kayıttan önce kayıtlı oldukları lisansüstü programdan kayıtlarını sildirmeleri zorunludur.

 • Bir lisans programından mezun olmamış adaylar lisansüstü programlara başvuramazlar.
 • Aynı anda iki tezsiz yüksek lisans programına kayıt hakkı kazanan adaylar, ancak başvuru sisteminin puan sıralamasına göre otomatik yerleştirdiği bir programa kesin kayıt yaptırabilirler.
 • 06.02.2013 tarihinden öncetezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı veya mezun olanlar doktora programlarına başvurabilir ancak bu tarihten sonra kayıtlı veya mezun olanlar doktora programlarına başvuramazlar.

* BAŞVURU SONUÇ TAKİBİ: Adaylar başvuru sistemini sık sık kontrol ederek başvurularının kabul edilip edilmediğini öğrenebilirler. Başvurularında güncelleme yapmaları gerekiyor ise eksikliklerini gidererek başvurularını tekrar güncellemeleri gerekebilir. Bu nedenle adayların başvurularını ve kontrollerini son günlere bırakmamaları mağdur olmamaları açısından önemlidir. Başvuruların değerlendirmesi sistem tarafından yapılacaktır.

ALES SINAVININ GEÇERLİLİK SÜRESİ: ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. (27.09.2017 tarih ve 30193 sayılı Resmi Gazete- ve Danıştay kararıyla 2016 Bahar döneminden itibaren

YABANCI DİL SINAVLARININ GEÇERLİLİK SÜRELERİ: Yabancı Dil sınavı ile YÖKDİL sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 07.06.2016 tarih ve 199-34014 sayılı yazısı ile 2016 Bahar döneminden itibaren) Üzerinde geçerlilik tarih bilgisi bulunmayan Yabancı Dil Sınav Puanları 5 yıl süre ile geçerlidir.

DOKTORA MEZUNLARININ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARINA BAŞVURULARINDA ALES: ALES şartı aranmaz. Enstitümüz yüksek lisans programlarına giriş puanı hesaplanmasında ALES puanı 65 (Altmış beş) olarak kabul edilecektir. (10.09.2020 tarih ve 2020-9/1 sayılı Senato Kararı gereği)

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (II. ÖĞRETİM) : Öğrenim ücreti yıllık 5,000.00.-TL (beşbinlira)’dir. Öğrenim ücreti iki eşit taksitte (Güz Yarıyılı 2.500,00.-TL + Bahar Yarıyılı 2.500,00.-TL) yarıyılların başında kayıt esnasında ödenecektir.

50/D ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSUNDA OLUP, BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR:

TEZLİ YÜKSEK LİSANS: Peyzaj Mimarlığı tezli yüksek lisans programı toplam kontenjan sayısından 2 (iki) adet bu başvurular için kullanılacaktır.

DOKTORA: (EYK’nın 09.09.2020 tarih ve 2020-3/11 sayılı kararıyla) Yüksek Lisans öğreniminin mezuniyetlerini takip eden ilk lisansüstü başvuru döneminde doktora öğrenimi için başvuracak adaylar kontenjan dışında tutularak Enstitü doktora programlarına kabul edilecektirler.

YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI:

Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş yapmak isteyenler, Yatay GeçişBaşvuru Dilekçesi (FORM-LEE-401)ile birlikte dilekçedeki eklerle şahsen Enstitüye yapacaklardır. Ders içerikleri olmayanların kayıtlı oldukları Üniversitelerinin ders içeriklerine ulaşılabilecek e-posta adreslerini başvuru dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir. Başvuru formunda istenilen evrakları eksik olan adayların başvuruları değerlendirmeye ALINMAYACAKTIR.

MÜLAKAT SINAVI: 06 EYLÜL 2021(Mülakat sınavı yapılacak programlar: İşletme Doktora ve Tarih Doktora)

MÜLAKAT SINAV SONUÇLARI İLE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU DEĞERLENDİRMELERİNİN ENSTİTÜYE BİLDİRİLMESİ: 09 EYLÜL 2021mesai bitimine kadar

SONUÇLARIN İLANI: 17 EYLÜL 2021

ASIL ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ: 20 – 27 EYLÜL 2021

YEDEK ADAYLARIN KESİN KAYIT TARİHLERİ: 30 EYLÜL – 01 EKİM 2021

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKLİSANS VE DOKTORA 2021 GÜZ DÖNEM BAŞVURUSU

BAŞVURU TARİHLERİ :

ENSTİTİLERİN LİNKLERİBAŞVURU TARİHLERİ
Fen Bilimleri Enstitüsü9 AUGUSTOS – 20 AĞUSTOS 2021
Sosyal Bilimler Enstitüsü  9 AUGUSTOS – 20 AĞUSTOS 2021
Sağlık Bilimleri Enstitüsü 9 AUGUSTOS – 20 AĞUSTOS 2021
Eğitim Bilimleri Enstitüsü  9 AUGUSTOS – 20 AĞUSTOS 2021
Güzel Sanatlar Enstitüsü  9 AUGUSTOS – 20 AĞUSTOS 2021
Yazılım Mühendisliği Bölümü Bulunan Tüm Üniversiteler

DEVLET ÜNİVERSİTELER

 1. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

 2. BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

 3. FIRAT ÜNİVERSİTESİ (TÜRKÇE-İngilizce)

 4. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

 5. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTES

 6. MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

 7. MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

 8. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)

 9. SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

VAKIF ÜNNİVERSİTELER

 1. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 2. ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

 3. ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli)

 4. ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 5. ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

 6. ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 7. ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli)

 8. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli)

 9. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 10. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

 11. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu)

 12. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli)

 13. BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu)

 14. BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli)

 15. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 16. ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

 17. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu)

 18. DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli)

 19. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 20. HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

 21. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli)

 22. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 23. HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

 24. IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli)

 25. IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 26. IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

 27. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 28. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

 29. İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu)

 30. İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli)

 31. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 32. İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

 33. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu)

 34. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli)

 35. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu)

 36. İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli)

 37. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 38. İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndiriml)

 39. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli)

 40. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 41. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

 42. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli)

 43. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 44. NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

 45. OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu)

 46. OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli)

 47. TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 48. TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

 49. TOROS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu)

 50. TOROS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli)

 51. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce-Burslu-50% İndirimli)

 52. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce-Ücretli-Burslu-25% İndirimli)

 

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout