İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

English

Atlas Üniversitesi Yabancı Öğrenci Başvuru ve Kayıt Koşulları .

Başvuru Yapabilecek Adaylar:

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil) başvuru yapabilmelerine,

5) KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvuruları kabul edilir.

Başvurunun Geçersiz Sayılacağı Durumlar:

Adaylardan

1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

4) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden mavi kart sahiplerinin de başvuruları kabul edilmez.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

¬ Lise Diploması: Lise diplomasının aslı ve Türkçe çevirisi ve MEB denklik belgesi.

¬ Transkript (Not Durum Belgesi): Adayların, lisede aldıkları dersleri, notlarını ve not ortalamalarını gösterir ve lise müdürlüğü tarafından onaylı.

¬ Sınav Sonuç Belgesi: Öğrenci kabulü için belirlenen sınavlardan birinden kabul için gerekli taban puanı sağladığını gösteren sınav sonuç belgesi (SAT, ACT, ASL, Bakalorya, AYÖS, ABİTUR, Matura). ¬ Pasaport: Kimlik bilgilerini gösteren sayfası.

¬ Mavi Kart sahibi olanların kartın onaylı fotokopisi. ¬ Çift uyruklulardan ilk uyruğunun TC olmadığını gösteren belge.

¬ Biyometrik fotoğraf. ¬ Yabancı Dil Belgesi (Öğrenim dili İngilizce olan lisans programlarına kayıtlı tüm öğrencilerin, İngilizce dil yeterliği sağlamaları gerekir. Üniversitemizin yapacağı sınav için en az 70. CAE B Level, CPE C Level, TOEFL ‘dan 75, IELTS ‘ten 6,5 alan ve durumunu belgelendiren öğrencilerimiz hazırlık okulundan muaf olurlar).

¬ Varsa Türkçe dil yeterlik: TÖMER, Yunus Emre, Üniversitemizce yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı (Online Yapılabilir).

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout