ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ BURSLARI

UK Language

Yabancı Öğrenci Bursları ve Şartları .

BURSLAR:

 • Başvuru yapan tüm adaylar aynı zamanda burs içinde değerlendirmeye alınacaktır, ayrı bir burs başvuru süreci yoktur.
 • Adayların genel akademik profilleri burslarda belirleyici olan faktördür. Burs almanız durumunda mail ile gönderilen kabul belgesinde burs oranı belirtilecektir, ayrı bir e-mail gönderilmeyecektir.

2021-2022 Bursları

2021-2022 akademik yılında YKS sonuçlarına göre Üniversiteye yerleşerek kayıt olan öğrencilere, yerleştikleri program koduna göre, giriş (kontenjan) bursu/indirimi ve aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartıyla ek burs/indirimler verilir. 

Öğrenciler, koşullarını yerine getirmek şartıyla, sağlanan ek öğrenim ücreti muafiyeti burslarının her birinden yararlanabilir.

Giriş (Kılavuz) Bursları

Lisans programlarına yeni kabul edilecek öğrenciler için uygulanacak giriş bursları ve kapsamları şöyledir:

Giriş Bursu

Kapsamı

Burslu

Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet

%50 İndirimli

Öğrenim ücretinin %50’sinden muafiyet

Yerleşme Başarı Sırası Bursu

2021 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının tam burslu kontenjanlarına ilk altı tercihleri arasında yerleştirilen, daha önce bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinden mezun olmamış olan ve ilgili programın puan türünde belirtilen başarı sıralamasına giren öğrencilere Ekim-Haziran aylarını kapsayacak şekilde yılda 9 ay süreyle aşağıdaki ek burslar tahsis edilir.

Başarı Sıralaması

Nakit Burs 
(Aylık)

Yemek Bursu
(Aylık) 

Yurt Bursu (*)
(Dönemlik)

İlk 100

2.500 TL

750 TL

2 kişilik ortak kullanımlı banyolu bölmeli oda ücretinden muafiyet **

101-1000

1.500 TL

750 TL

2 kişilik ortak kullanımlı banyolu bölmeli oda ücretinden muafiyet **

1001-5000

900 TL

750 TL

3 kişilik banyolu standart oda ücretinden muafiyet **

(*) Yurtta kalmak istemeyen öğrencilere dönem başlarında başvuru yapmaları durumunda, yurt bursu yerine aylık 650 TL ulaşım desteği sağlanır.  

(**) Bu tipte sunulan en uygun fiyatlı oda için geçerlidir.

Uluslararası Diploma Bursu

2021 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının kısmi burslu (indirimli) veya burssuz kontenjanlarına ilk altı (6) tercihi arasından yerleşen öğrencilerden uluslararası diplomaya sahip olanlara, aşağıda belirtilen koşulları sağlamak şartıyla  %25 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. (Bu burs, programa özel varsa ek ücretleri (bıçak seti, üniforma, uçuş vb.) kapsamaz.)

DiplomalarDiploma Notu
IB32 ve üzeri
ABITUR2.3 veya daha iyi
MATURA2.0 ve üstü
MATURİTA80 ve üstü
Fransız BakaloryasıEn az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 70 diploma notu) 
AP ProgramlarıEn az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamak

Koşulları sağlayan ve bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, yerleşme sonuçları açıklandıktan sonra durumlarını açıklayan dilekçe ve ilgili belgenin onaylı kopyasını Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne(info@oguzeducationcenter.com) iletmeleri gerekir.

Destek Bursları

2021 YKS ilk yerleştirme sonucuna göre Üniversitemizin aşağıda belirtilen burssuz kontenjanlarına ilk beş (5) tercihleri arasından ve aşağıda belirtilen başarı sıralamasından yerleşen öğrencilere, daha önce bir yükseköğretim kurumunda lisans düzeyinden mezun olmamış olma şartıyla, 20% oranında ek öğrenim ücreti muafiyeti bursu sağlanır. Koşulları sağlayan öğrencilerin bursları Öğrenci Hizmetleri tarafından kontrol edilip atanacaktır, burs tahsisi için ayrıca talep iletilmesine gerek yoktur.

Yerleşilecek Program

Yerleşilecek Başarı Sırası Limiti

Ekonomi

İlk 400.000’den yerleşmek

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

İlk 400.000’den yerleşmek

Mimarlık (İngilizce)

İlk 200.000’den yerleşmek

Bilgisayar Mühendisliği

İlk 65.000’den yerleşmek

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İlk 120.000’den yerleşmek

Endüstri Mühendisliği

İlk 100.000’den yerleşmek

Makina Mühendisliği

İlk 150.000’den yerleşmek

Psikoloji

İlk 250.000’den yerleşmek

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

İlk 300.000’den yerleşmek

Şehit Çocuklarına Öğrenim Ücreti Muafiyeti Bursu

2021 YKS sonucuna göre Üniversitemiz lisans programlarının burssuz veya kısmi burslu (indirimli) kontenjanlarına yerleşen ve ilgili programın puan türünde yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000’de yer alan şehit çocuklarına %20 ek öğrenim ücreti muafiyet bursu verilir. Koşulları sağlayan ve bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, durumlarını açıklayan dilekçe, vukuatlı nüfus kayıt örneği ve şehadetnamenin onaylı kopyasını kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğüne(info@oguzeducationcenter.com)  iletmeleri gerekir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Mutabakatı Milli Sporcu Bursu

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile yapılan mutabakat gereği 2021 YKS ile Üniversitemiz burssuz veya kısmi burslu kontenjanlarına yerleşerek kayıt olacak olan ve bakanlık tarafından belirtilen spor alanlarında son 4 yıl içinde başarılı olduğu belgelendirilen milli sporcular için öğrenim ücreti muafiyeti bursu 100% olarak uygulanacaktır. Bu burs, programa özel varsa ek ücretleri (bıçak seti, üniforma, uçuş vb.) kapsamaz.

Başvuru için uygulamanız gereken adımlar sırasıyla şu şekildedir;

 • Milli Sporcu Bursu sayfasındaki başvuru adımlarından ilerleyerek federasyon başkanlığına başvuru yapılması, 
 • Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirmesi yapılan başvurunuzun olumlu bulunması halinde tarafınıza düzenlenecek resmi belgenizi ve milli sporculuk belgenizi kayıt esnasında Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne (info@oguzeducationcenter.com) ibraz etmek.

ÖZÜ Spor Bursu

Üniversite spor takımlarına kabul edilen öğrencilere ilgili akademik yıl için belirlenen Spor Bursu Uygulama Esaslarında belirtilen koşul ve esaslara uygun olarak öğrenim ücreti muafiyet bursu verilebilir. Ayrıntılı bilgi Spor Merkezi Müdürlüğü’nden edinilebilir. 

FİBA/ÖZÜ Çalışan İndirimi

2021-2022 akademik yılında Üniversitemiz lisans programlarına yerleşen veya kabul edilen FİBA Grubu veya Özyeğin Üniversitesi tam zamanlı çalışanları ve çocuklarına %25 oranında öğrenim ücreti muafiyeti uygulanır. İndirimler, çalışanın tam zamanlı çalıştığı dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dâhilinde geçerlidir.

Öğrencilerin, her dönem başında bu durumlarını ilgili kurumdan alacakları belge ile kanıtlamaları gerekir. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve Üniversite/FİBA çalışanı olduklarına dair belgelerini Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne(info@oguzeducationcenter.com) iletmeleri gerekir.

Aile İndirimi

Bu indirim lisans programlarında, birlikte öğrenim gören aynı ailede birinci derece yakınlardan (iki kardeş, anne/baba-çocuk) her birine uygulanır. Koşulları sağlayan ve bu olanaktan yararlanmak isteyenlerin durumlarını açıklayan dilekçe ve vukuatlı nüfus kayıt örneği belgesini Öğrenci Hizmetleri Direktörlüğü’ne(info@oguzeducationcenter.com) iletmeleri gerekir. İndirim tahsisinde aşağıdaki kurallar uygulanır:

 • Anne veya babası aynı olanlar ile yasal olarak evlat edinilmiş olan kardeşlere uygulanır. 
  •    Özyeğin Üniversitesi ve FİBA Grubu tam zamanlı çalışanlarına ve çocuklarına uygulanan indirimlerden yararlananlara aile indirimi uygulanmaz.
  •    Bu indirim, öğrencilerin yararlanmakta oldukları diğer öğrenim ücreti muafiyet bursları sonrasında kalan dönem öğrenim ücreti üzerinden%5 indirim olarak uygulanır.
  •    Bu indirim aile üyelerinin beraber öğrenime devam ettiği dönemlerde aşağıda belirtilen burs süreleri dahilinde geçerlidir.

Sağlanan Burs ve İndirimlerin Süre ve Devam Koşulları

Üniversiteye ilk girişte sağlanan giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer burslar (öğrenim ücreti muafiyeti, nakit, yemek, yurt/ulaşım) ve indirimler karşılıksız olup, tüm bursların / indirimlerin süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla beş yıl olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür. Ek burslar ise (nakit, yemek, yurt/ulaşım) belirtilen süreler kapsamında yılda 9 ay süreyle sağlanır.

Milli Sporcu Bursu’nun süresi; İngilizce Hazırlık Programında en fazla iki yıl, lisans programlarında en fazla dört yıl olmak üzere, toplamda en fazla altı akademik yıldır. İngilizce Hazırlık Programında eğitim görmeden doğrudan lisans programlarına başlayan öğrenciler için burs süresi en fazla dört akademik yıldır. Öğrencilerin varsa lisans programlarında intibak ettikleri yarıyıl süresi bu burs sürelerinden düşürülür.

Giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri, belirtilen süreler içerisinde olmak kaydıyla, güz ve bahar dönemleri ile yaz okulunda geçerlidir. Giriş (kontenjan) burs/indirimleri ile diğer öğrenim ücreti muafiyetleri/indirimleri (destek bursu hariç) akademik başarıdan bağımsızdır. Ek burslar (nakit, yemek, yurt/ulaşım) ile Destek Bursunun devamı için her akademik yıl sonunda sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları ve destek bursu izleyen dönem(ler) için sona erer, koşullar sağladığında ek burslar ve destek bursu yeniden bağlanır. Ek burslar kayıt yenileme işlemi yapılarak derslere devam edilen dönemlerde sağlanır; kayıt dondurulan veya İngilizce Hazırlık programında dışardan hazırlanan statüye geçilen vb. Üniversitede öğrenime devam edilmeyen dönemlerde kesilir, tekrar kayıtlı statüye geçilen dönem itibari ile yeniden devam eder.

Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin tüm burs/indirim/ek bursları sona erer.  Öğrencilerin disiplin cezası almaları durumunda Senato tarafından belirlenen “Disiplin Cezalarının Burs ve Öğrencilik Haklarına Etkisi” ile ilgili uygulama esaslarına göre sağlanan tüm burs/indirim/ek burslar kesilebilir.

İngilizce Hazırlık Programını ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir ve tüm burs/indirimleri sona erer. 2547 sayılı kanunun 44. maddesine göre tanınan sınav hakkını kullanıp, İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programına tekrar kayıt yaptıran öğrenciler, daha önce öğrenim gördükleri azami süre içerisinde kayıtsız kalmadıkları takdirde, tekrar kayıt yaptırılan yılda Üniversiteye ilk kayıt oldukları yıldaki öğrenciler için belirlenmiş olan öğrenim ücretine tabi olurlar. Ayrıca, Üniversiteye ilk kayıt oldukları ve girişte hak kazandıkları nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır. Azami süreleri içinde kayıtsız kalıp sınav hakkı ile tekrar kayıt yaptıran öğrenciler ise yeni öğrenciler için geçerli olan burssuz öğrenim ücretine tabi olurlar.

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout