ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURU KOŞULLARI

English

BAŞVURU KOŞULLARI

ÜSKÜDAR ÜNİVERİSTESİ
 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç
MADDE -1 (1) Bu yönergenin amacı; Üsküdar Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE-2 (1) Bu yönerge, Üsküdar Üniversitesi ön lisans ve lisans programlarına yabancı uyruklu öğrenci kabulü ile ilgili kontenjan belirlenmesi, başvuru koşulları, seçme-yerleştirme ile diğer konuları kapsar.
Dayanak
MADDE-3 (1) Bu yönerge, Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21.01.2010 tarihli yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin esasları hakkındaki kararına dayanarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE-4 (1) Bu yönergede geçen;
 1. Üniversite: Üsküdar Üniversitesini,
 2. Rektörlük: Üsküdar Üniversitesi Rektörlüğünü,
 3. Senato: Üsküdar Üniversitesi Senatosunu
 4. SAT I: Amerika Birleşik Devletleri’nde üniversite okumak için tüm dünyada girilebilen sınavı (Scholastic Aptitude Test),
 5. GCE: İngiltere’de üniversite okumak için girilen sınavı (General Certificate of Education),
 6. ACT: Amerika Birleşik Devletleri’nde yüksekokul okumak için yapılan standart testi (American College Testing),
 7. Abitur: Alman Bakalorya Sınavı,
 8. IB : Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate),
ı) Tawjihi: Ürdün Üniversitelerinde okumak için girilen sınavı,
 1. Baccalaureate Libanais: Lübnan Üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,
 2. Baccalaureate Français: Fransa Üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,
 3. Al-Sahada: Suriye Üniversitelerinde Okumak için yapılan sınavı,
 4. Al Tahanawiyya: Libya Üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,
 5. GAOKAO: Çin Halk Cumhuriyeti Üniversitelerinde okumak için yapılan sınavı,
 6. Yabancı Uyruklu Öğrenci : Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan, ancak Türkiye Cumhuriyeti veya KKTC uyruklu olmayan; çift uyruklu olanlardan ise uyruğundan biri
Türkiye Cumhuriyeti ve/veya KKTC olmayan öğrenci adayını, ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Koşullar Başvuracak adaylar
MADDE-5 (1) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:
 1. Adaylardan
  1. Yabancı uyruklu olanlar,
 
 1. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü
bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 1. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyruklular,
 2. TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),
 3. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE
AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere
kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE, AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar, başvuru yapabilirler,
 1. Adaylardan ;
  1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
  2. K.K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
  3. a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında
tamamlayanlar hariç),
 1. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 2. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde
tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular, başvuru yapamazlar,
 
Başvuru için gerekli belgeler MADDE-6
1- Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından ulaşılabilir). 2- Lise diplomasının fotokopisi (Türkçe tercümeli),
3- Pasaportun fotokopisi,
4- Fotoğraf,
 
Başvuru yeri
MADDE-7 (1) Başvurular, başvuru formu doldurularak gerekli diğer belgeleri ile birlikte online veya şahsen Üniversitemiz Uluslararası İlişkiler Direktörlüğü’ne yapılır.
 
Seçme ve Değerlendirme İşlemleri
MADDE-8 (1)Seçim işlemi, aşağıdaki tabloda belirtilen koşullara göre yapılır.
 
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
A.B.D. High School Diploma Official transcript of study sent directly to ontariocolleges.ca by the school or school board
SAT  – Her konudan asgari 540 puan ve Lise diplomasında asgari 3.2 ortalama
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Afganistan Baccalauria / Baccalaureate Certificate, Afganistan Konkurs General State Exam 265/350
Lise Diplomasında %50 Başarı, Konkurs 265/350
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ALMANYA-  Abitur ,Fahabitur
 En düşük : 4
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ANGOLA-Angola Habilitação / Diploma de Ensino Medio Diploma de Ensino Pre Universitario
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ARJANTİN-Arjantin Técnico / Bachillerato , Titulo de Bachiller
Lise Diplomasında %60 Başarı, Titulo 6/10
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Arnavutluk Dëftesë Pjekurie / Certificate of Maturity
Asgari puan:6 (10 üzerinden
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Avrupa Bakaloryası (European Baccalaureate)
En az %60
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Avustralya Secondary school graduation certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
AVUSTURYA-Avusturya Reifeprüfung / Matura
En fazla 3.5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
AZERBAYCAN-Azerbeycan Svidetel’stv/o Srednem Obrazovanii / Secondary School Leaving Certificate
Asgari puan: 3 / 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Bahamalar  High School Diploma
Lise Diplomasında %60 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
BAHREYN-Bahreyn Tawjahiya (School Leaving Certificate)
Lise Diplomasında %60 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
BANGLADEŞ-Bangladeş Higher Secondary Certificate / Intermediate Certificate
Lise Diplomasında %60 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
BELARUS-Beyaz Rusya Svidetel’stvo/ o Srednem Obrazovanii / Certificate of Complete Secondary                                               Beyaz Rusya Diplom o Srednem Spetsialnom Obrazovanii / Diploma of Specialized Secondary Ed.
Asgari puan:3 (5 üzerinden) / 6 (10)  veya Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
BELÇİKA-Belçika Certificat d’Enseignement Secondaire Superieur / Getuigschrift van Hoger Sec Onderwijs / Bek dat Toegang Verleent tot het Hoger Onderjwis Bekwaamheidsdiploma / Hoger Onderwijs / Diplôme de Maturité / Bekwaamheidsdiploma Relevé de notes
Asgari puan: 10 (20 üzerinden)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
BENİN-Benin Baccalauréat / Relevé de notes
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Birleşik Arap Emirlikleri Tawjihiyya / General Secondary Education Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Birleşik Krallık General Certificate of Education / General Certificate of Secondary Education / Certificate of Secondary Education / Scottish Certificate of Education / Scottish Qualifications Certificate
GCE –A  2 konudan A seviyesi
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
BOLİVYA-Bolivya Bachiller / Técnico Certificado de estudios
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
BOSNA HERSEK-Bosna Hersek Svedocanstvo Svjeduzha o Zarsenom Obrazovanji / Maturska Svjedodzba / Report Cards
Asgari puan: 3 (5 üzerinden)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
BOTSVANA-Botswana Botswana General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate / Cambridge Overeseas Higher School Certificate
En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
BREZİLYA-Brezilya Certificado de Conclusao de 2 Grau / Ensino Medio  Historico escolar
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Brunei  High School Diploma, IB, GCE A Levels
100 üzerinden 50  / GCE A level en az 2 dersten başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
BULGARİSTAN-Bulgaristan Diploma za Zavarsheno Sredno Obrazavonie
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Burkina Faso Baccalaureat
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
BURUNDİ-Burundi Diplôme des Humanites Complètes Relevé de notes
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
CEZAYİR-Cezayir Baccalauréat
Asgari puan: 10 / 20
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
CİBUTİ- Djibuti Baccalauréat / Relevé de notes
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ÇAD- Chad Baccalaureat / Relevé de notes
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ÇEK CUMHURİYETİ-Czech Republic Maturitni Zkouška / Maturita
Asgari puan: 3,5 (5 üzerinden)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ÇİN-China  Gaoka, Çin Senior middle school diploma (毕业证书)                                                       Çin Senior middle school transcript National Senior High School Graduation Examination results (普通高中考毕业试 ) – for all applicants who completed senior middle school after 1991
Gaoka – Asgari puan: 450 / 750    veya                      Lise Diplomasında %50 Başarı                                          Note: Notarial certificates are not acceptable in place of them
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
DANİMARKA-Denmark Bevis / Diploma /  Record of study
Asgari puan:  7 / 13
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
DOMİNİK CUMHURİYETİ- Dominic Republic Bachillerato / Certificado de estudios
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
EKVADOR-Ekvador Título de Bachiller / Técnico Medio Certificado de estudios
Asgari puan: 11/ 20
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
El Salvador  Técnico, the Perito or the Auxiliar
100 üzerinden 50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ENDONEZYA-Indonesia Senior Secondary school certificate of completion cujiam UAR and UN        
Lise Diplomasında %60 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ERİTRE-Eritrean Secondary Education Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ERMENİSTAN-Ermenistan Attestat (Certificate of Secondary Education / Certificate of Completed General Secondary Education)
Asgari puan: 3 / 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ESTONYA-Estonia Gümnaasiumi ltputunnistus / Secondary School Leaving Certificate Akadeemiline / Academic Record
Asgari puan: 3 / 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ETİYOPYA-Ethiopian School Leaving Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Fas  Morocco Baccalauréat  / Diplôme du Baccalauréat / Relevé de notes
Asgari puan: 10 / 20
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Filipinler Katibayan / High School Diploma Transcript of study
Lise Diplomasında %60 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Filistine Tawjihi / Certificate of General Secondary Education
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
FİNLANDİYA-Finland Peruskoulun päästötodistus (Comprehensive School Completion Certificate) / Lukion päästötodistus / Dimissionsbetyg or Avgangsbetyg fran gymnasiet (Upper Secondary Completion Certificate) / Ylioppilastutkintotodistus / Studentexamensbetyg
Cum Laude Approbatur 7 üzerinden 4
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
FRANSA- French Baccalaureate – BaccalauréatRelevé de notes 
Asgari puan: 10 / 20
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
GABON-Gabon Baccalauréat Relevé de notes
Asgari puan: 10 / 20
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
GAMBİYA-Gambia Senior Secondary School Leaving Certificate issued by the West African Examinations Council
En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
GANA- Results of West African Examination Council
West African Senior School Certificate Examination (WAEC,WASSCE) en az 5 konuda geçer not ve bu beş konudan ikisinden Credit sahibi
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Gine  International Baccalaureate Diploma (IB), GCE A-Levels
100 üzerinden 50  / GCE A level en az 2 dersten başarı / IB sonucu en az 24
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Guetemala  Bachileratto, High School Diploma
100 üzerinden 50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Güney Afrika Senior Certificate, National Senior certificate
En az 5 konuda 60/100
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KORE-Korea High School Diploma / Transcript of study
En az 400 / 800 puan veya  Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
GÜRCİSTAN-Georgia Sashualo Skolis Atestati / Secondary School Leaving Certificate
Asgari puan: 6 / 10
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
HIRVATİSTAN- Croatia Maturatna Svjedodzba / School Leaving Certificate / Indeks / Uvjerenje
Asgari puan: 3 / 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
HİNDİSTAN-India Higher Secondary Certificate / Intermediate Certificate / Pre-University Certificate Statement of Marks                      
Lise Diplomasında %60 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Hollanda VBO / MAVO / HAVO / VWO / MBO Diploma / Secondary School Certificate
Asgari puan: 5.5 / 10
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
HONG KONG- Certificate of Education Examination / Hong Kong Advanced / Advanced Supplementary Level Examination results issued by the Hong Kong Examinations Authority
En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
IRAK-Iraq High School Diploma
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İngiltere General Certificate of Education GCE
En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 2 konuda A seviyesinde puan
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
IRAN-  Iranian Diploma High School Diploma / Pre-University Certificate / Transcript of study
Asgari puan: 11 / 20
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
IRLANDA-Ireland Leaving Certificate (Ordinary and Higher Level)
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İskoçya Scottish Qualifications Certificate
5 Scottish Higher Level konusundan en az C notu; en az 4 Scottish Higher Level konusundan A veya B notu
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İspanya Bachillerato / Técnico                 Certificado de estudios
Asgari puan: 6 / 10
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İSRAİL-Israel Bagrut / Matriculation Examination
Asgari puan: 6 / 10
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İsveç Avgångsbetyg / Slutbetyg från Gymnasieskola / Studentexamen / Upper Secondary School Leaving Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İsviçre Diploma from Diplommittelschule / Ecole de Culture Générale / Scuola Cultura Generale / Federal Maturity Certificate / Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité / Baccalauréat / Attestato di Maturità / federally recognized Cantonal Maturity  Certificate / Eidgenössisch anerkanntes kantonales Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité cantonal reconnu par la Confédération / Attestato di Maturità cantonale riconosciuto dalla Confederazione)
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İTALYA-İtaly Diploma di Maturità
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
İZLANDA-Iceland Studentsprof
Asgari puan:  5 / 10
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
JAMAIKA- CXC examination results issued by the Caribbean Examinations Council / GSCE, GCE O and A Level examination results issued by the examination body
GCE – A 2 Konuları A seviyesi, 4AS ya da 2A+1A Seviyesi
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
JAPONYA-Japan Kotogakko Sotsugyo Shomeisho / Upper Secondary School Leaving Certificate
Lise Diplomasında %60 Başarı: Ortalama 3 / 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Kamboçya  High School Diploma
100 üzerinden 50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KAMERUN-Kamerun Cameroon Baccalaureat /  Baccalauréat de l’Enseignement Secondaire / GCE O and A Level examination results issued by the examination body / Relevé de notes
Asgari puan: 10  / 20
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Kanada :Prorincial High School Graduation Diplomas
Diploma notu en az %60
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Karadağ Diploma  / Record of study
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Katar Al-Thanawaya Al-Aama / General Secondary Education Certificate
Lise Diplomasında %60 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KAZAKİSTAN- Attestat / Certificate of Secondary Education
Asgari puan: 3 / 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KENYA- Certificate of Secondary Education / East African Certificate of Education
Genel ortalama En az C+
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KIRGIZİSTAN Attestat / Certificate of Secondary Education
Asgari puan: 3 / 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KKTC GCE AL
GCE AL sonucuna sahip olanlar
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KOLOMBİYA-Colombia Bachiller  /  Certificado de estudios
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Kongo Cumhuriyeti Baccalauréat  /          Relevé de notes
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ-Congo Examen d’etat / Diplôme d’Etat de l’Enseignement Secondaire / Diplôme d’Etat d’Études Secondaires du Cycle Long /  Relevé de notes
Asgari puan:  10 / 20
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Kosova : Diplome per kryerjen e shkolles se mesmete larte-gjimnazin
5 üzerinden 3
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KOSTA RİKA-Costa Rika Bachillerato / Bachiller en la Ensenanza Media / Certificado de estudios
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KUVEYT- Shahadat-al-thanawia-al-a’ama / General Secondary School Certificate
Lise Diplomasında %60 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
KÜBA-Cuba Título de Bachiller / Título de Técnico MedioCertificado de estudios
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
LETONYA- Atestats par videjo izglitibu / Certificate of Secondary Education
Asgari puan: 6 / 10
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Libya Secondary Education Certificate
Lise Diplomasında %60 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Litvanya Brandos Atestatas / Certificate of Maturity
Asgari puan: 6 / 10
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Lübnan Baccalauréat examination results
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Lüksemburg Diplôme de Fin d’Etudes SecondairesRelevé de notes 
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
MACARİSTAN-Hungary Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány / Secondary School Maturity Certificate
Asgari puan: 3 / 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Madagaskar Madagascar  Baccalaureat
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Makedonya Secondary School Leaving Diploma / Matura
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Malezya Sijil Pelajaran Malaysia / Malaysia Certificate of Education / Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / Malaysia Higher School Certificate
En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mali          Mali Baccalaureat  /  Relevé de notes
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Malta Secondary Education Certificate / General Certificate of Secondary Education / Matriculation Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Meksika Bachillerato / Técnico  /  Certificado de estudios
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mısır The Thanaweya A’ama (General Secondary Certificate) Certificate of General Secondary Education
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Moğolistan Gerchilgee / School Leaving Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Moldova Attestat / Certificat de Absolvire / Diploma de Bacalaureat / Certificate of Secondary Education
Asgari puan: 6 / 10
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Moritanya Diplôme de Bachelier de I’Enseignement du Second Degré / Baccalauréat / Relevé de notes
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Mozambik Certificado de Habilitações Literarias / Secondary School Leaving Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Namibya General Certificate of Secondary Education / Cambridge Overseas School Certificate / Cambridge Overseas Higher School Certificate / Senior Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Nepal  Nepal High School Diploma
100 üzerinden 50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Nijer  Niger Baccalaureat  / Diplôme de Bachelier de I’Enseignement du Second Degré  / Relevé de notes
Asgari puan: 10 / 20
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Nijerya Results of West African Examination Council / Nigerian   and for all NECO examinations, these results must now be verified on-line. Nijerya-Jamb
West African Senior School Certificate Examination (WAEC,WASSCE, NECO) en az 5 konuda geçer not ve bu beş konudan ikisinden Credit sahibi veya Türkiye’deki liselere denk olan bir liseden 100 üzerinden minimum 55 not ortalamasına sahip olanlar, Jamb için 185 puan
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Nikaragua Bachillerato / Técnico  /  Certificado de estudios
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Norveç Vitnemål fra den Videregående Skole / Examen Artium / Certificate of Upper Secondary Education
Asgari puan: 3 / 6
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ-Orta Afrika Cumhuriyeti Central African Republic Baccalaureat / Baccalauréat / Diplôme de Bachilier de l’Enseignement du Second Degré / Relevé de notes
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Özbekistan Attestat / Certificate of Secondary Education
Asgari puan: 3 / 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Pakistan Higher Secondary Certificate /      Intermediate Certificate /  Mark sheet
Lise Diplomasında %60 Başarı, 2A ya da 4AS ya da 1A+2AS Level
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Panama Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Paraguay  Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Peru Bachillerato / Técnico / Certificado de estudios
Asgari puan: 12 / 20
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Polonya Swiadectwo Dojrzałości / Matura / Swiadectwo Ukonczenia
en az 3 / 6 Swiadectwo Dojrzałości veya Matura sınavından %50 başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Portekiz Certificado de fim de Estudos Secundários / Certidão do Décimo Segundo Ano)
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Porto Rico  High School Diploma  / Transcript of study
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Romanya Diploma de Bacalaureat                Foaie Matricola
en az 5.5 / 10
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Ruanda Diplôme des Humanités Complètes / Diplôme de Fin d’Etudes Secondaires         Relevé de notes
Lise Diplomasında %60 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Rusya Attestat / Certificate of Secondary Education
Asgari puan: 3 / 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Senegal Baccalaureate   /  Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré / Baccalauréat  / Relevé de notes
Asgari puan: 11 / 20
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sırbistan  Matura Diploma Record of study
Asgari puan: 3 / 5 veya Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Singapur  Sijil am Pelajaran Singapura-Cambridge / Sijil am Pelajaran Singapura-Cambridge / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Ordinary Level / Singapore-Cambridge General Certificate of Education Advanced Level
En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Slovakya  Maturitná skúška / Maturita Vysvědčení / Annual grade report
Asgari puan: 3 / 5 veya Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Slovenya  Matura / Secondary School-Leaving Diploma
Asgari puan: 3 / 5 veya Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Somali Secondary School Leaving Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sri Lanka Sri Lankan General Certificate of Education examination results issued by the Department of Examinations
Lise Diplomasında %50 Başarı, en az üç konudan “Credit”
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Sudan School Certificate / Secondary School Certificate / Higher Secondary School Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Surinam VBO / MAVO / HAVO / VWO / MBO Diploma / Secondary School Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Suriye Baccalauréat / Al Shahada Al Thanawiya / General Secondary Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Suudi Arabistan Tawjihiyah / General Secondary Education Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Swaziland Cambridge Overseas School Certificate Cambridge Overseas Higher School Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ŞİLİ-Chile Licencia de Educación Media / Técnico Medio / Certificado de Estudios
7 Üzerinden 4
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Tacikistan Attestat / Certificate of Secondary Education
Asgari puan: 3 / 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Tanzanya Cambridge Overseas School Certificate                                                    East African Certificate of Education / National Form IV Examination /  Certificate of Secondary Education                                  Cambridge Overseas Higher School Certificate / East African Advanced Certificate of Education / National Form VI Examination / Advanced Certificate of Secondary Education
En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Tayland  Maw 6
Asgari puan: 2/ 4, %50 Üzeri
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Tayvan Senior High School Leaving Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Togo Baccalaureat  / Baccalauréat  Relevé de notes
Lise Diplomasında %50 Başarı,
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Tunisia  Baccalauréat /  Baccalauréat Relevé de notes
Asgari puan: 11   / 20                                                                      
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
TÜBİTAK’ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatları
Altın, gümüş ve bronz madalyalar
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Türkiye :Yabancı uyruklu statüsünde olup Türkiye’deki liselerden mezun
Diploma not ortalaması en az %50
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Türkmenistan Attestat / Certificate of Secondary Education
Asgari puan: 3 / 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Uganda Certificate of Education /East African Certificate of Education / Uganda Cambridge Overseas School Certificate /Uganda East African Certificate of Education / Uganda Cambridge Overseas School Certificate / Uganda Advanced Certificate of Education / East African Advanced Certificate of Education / Cambridge Overseas Higher School Certificate
En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Ukrayna Ukrainian External Independent Testing – ZNO veya Attestat / Certificate of Secondary Education  veya Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii
En az ikisi başvurulan programla ilgili olmak üzere üç sınavdan 150/200 veya Asgari puan:3 (5 üzerinden veya Asgari puan: 7 (12 üzerinden)
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Uluslararası Bakalorya (IB)
24
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Umman Thanawiya amma / Secondary School Leaving Certificate
Lise Diplomasında %60 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Uruguay Bachillerato                                    Certificado de estudios
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
ÜRDÜN- Jordan Tawjihi / Certificate of General Secondary Education
Asgari puan: 60 / 100
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Venezuela Bachillerato / Técnico                 Certificado de estudios
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Vietnam Bang Tot Nghiep Pho Thong / Secondary School Diploma
Asgari puan: 6,5 / 10
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Yemen Al Thanawiya / General Secondary Education Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Yeni Zelanda National Certificate / Sixth Form Certificate / School Certificate / Higher School Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
YUNANİSTAN-Greece Apolytirion / Secondary School Leaving Certificate /  Grade Report
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Zambia School Certificate / Cambridge Overseas School Certificate
Lise Diplomasında %50 Başarı
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ
Zimbabwe General Certificate of Education / Cambridge School Certificate / Cambridge Higher School Certificate
En az 2 dersten A ile geçmek ve Lise Diplomasında %50 Başarı
Vize İşlemleri
Madde 9- (1) Yurt dışından gelecek öğrencilerin öğrenim görmeleri için Öğrenim Meşruhatlı Vize sahibi olmaları gerekmektedir. Bu amaçla başvurusu kabul edilen öğrencilere kabul
mektubu düzenlenebilmektedir.
Öğretim Dili ve Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi
Madde 10- (1) Üniversitede yabancı dil hazırlık eğitimi zorunlu olan bölümlere kayıt yaptıran öğrenciler, yabancı dil yeterlilik ve seviye belirleme sınavına tabi tutulur. Yabancı dil yeterlilik sınavında başarılı olanlar, uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar ile daha önce başka bir Üniversitede yabancı dil
hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayanlardan belgeleri ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulu tarafından kabul edilenler doğrudan ilgili bölüme başlarlar. Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayan ve yabancı dil yeterlilik sınavında başarısız olanlar, Üniversitenin düzenlediği zorunlu yabancı dil hazırlık programına devam ederler.
(2)Eğitim dili Türkçe olan bölümlere kayıt yaptıran öğrencilerden Türkçe düzeyleri yeterli olmayanlar Türkçe derslerini alarak Türkçelerini ilerletmekle yükümlüdürler.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler
Madde 11 –
(1) Kesin kayıt için adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:
 1. Lise diplomasının aslı veya onaylı fotokopisi ve lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı’ndan veya Milli Eğitim Bakanlığı’nın illerde bulunan Müdürlüklerinden alınacak “Denklik Belgesi”,
 2. Adayın pasaportunun fotokopisi,
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Eğitim Öğretim Yönetmeliği
Madde 12- (1) Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili konularda “Üsküdar Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre işlem görürler.
 
Yürürlük
Madde 13- (1) Bu Yönerge 06.12.2012 tarih ve 2012-13 sayılı Senato kararıyla yürürlüğe girmiştir.
 
Yürütme
Madde 14- (1) Bu yönerge hükümleri Üsküdar Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout