Lokman Hekim Üniversitesi Yabanci Ögrenci Başvuru ve Kayıt koşulları

English

Yabancı öğrenci Başvuru ve Kayıt Koşulları

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 1. Yabancı uyrukluların,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 3. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil.)
 4. 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil.)
 5. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyrukluların,
 6. C. uyruklu olup lise öğreniminin tamamını (K.K.T.C. hariç) yabancı bir ülkede tamamlayanlar (lise öğreniminin tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkede ki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
 7. K.K.T.C. uyruklu olup K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de lise öğrenimini tamamlayan GCE

Advanced Level sınav sonuçlarına sahip olanlar,

 1. K.K.T.C. uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE Advanced Level sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir.

(2) Aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilmez:

 1. C. uyruklu olup lise öğreniminin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C.’de tamamlayanlar,
 2. K.K.T.C. uyruklu olanlar veya uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (GCE Advanced Level sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç.)
 3. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular veya T.C. uyruklu olanlar, (01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında (K.K.T.C. hariç) ortaöğretime (lise) başlamış olmaları halinde son üç yılını anılan tarihten sonra başlamış olmaları halinde ise ortaöğretiminin (lise) tamamını bitirenler hariç)
 4. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenim gören T.C. uyruklular veya 6. maddenin (1). Fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular

Aşağıdaki adayların başvuruları kabul edilir :

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;
a) Yabancı uyrukluların,
b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan
çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına
İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun
7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik
birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul
kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar
bulunmaktadır.)
c) 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden
ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların,
ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış
olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil.)
d) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların ortaöğretiminin
(lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların, (ortaöğretiminin (lise)
tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında
tamamlayanlar dahil.)
e) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu
durumdaki çift uyrukluların,
f) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin tamamını (KKTC hariç) yabancı bir ülkede
tamamlayanlar (lise öğreniminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede ki Türk
okullarında tamamlayanlar dâhil),
g) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de lise öğrenimini tamamlayan GCE
Advanced Level sınav sonuçlarına sahip olanlar,
h) KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt
yaptırıp eğitim alarak GCE Advanced Level sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip
olacakların, başvuruları kabul edilir.

Aşağıda belirtilen adayların başvuruları kabul edilmez:

a) T.C. uyruklu olup lise öğreniminin tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
b) KKTC uyruklu olanlar veya uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (GCE Advanced
Level sınav sonuçlarına sahip olanlar hariç.)
c) 6. maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift
uyruklular veya T.C. uyruklu olanlar, (01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında (KKTC
hariç) ortaöğretime (lise) başlamış olmaları halinde son üç yılını anılan tarihten sonra
başlamış olmaları halinde ise ortaöğretiminin (lise) tamamını bitirenler hariç)
d) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı
liselerde öğrenim gören T.C. uyruklular veya 6. maddenin (1). Fıkrasının (b) bendinde
tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular

Başvuruda Kabul Edilen Sınavlar, Diplomalar ve Puanlar Listesi aşağıdaki linkte yer alır:

LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS ve LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN
ÖĞRENCİ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNERGE 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Dear Prospective Students,

Applications for undergraduate programs for Fall 2021/2022 started.

Scholarships are aveliable for each department.

Application Process:

Required Documents:

 • For Bachelor Applications;
  • High School Diploma
  • Passport copy
 • For Master’s Applications;
  • Passport copy
  • Bachelor’s Diploma
  • Bachelor’s Transcript
 • For Ph.D. Applications;
  • Passport copy
  • Master’s Diploma
  • Master’s Transcript
  • Bachelor’s Diploma
  • Bachelor’s Transcript

 

 1. Lise Diploması

– Tükçe veya İngilizce noter onaylı tercümesi

–  Lise son sınıfta olan ve lise diplomasını henüz almamış olan adaylar; öğrenimini görmekte olduğu ortaöğretim kurumu tarafından verilecek mezun olacakları tarihi gösteren belgenin Türkçe veya İngilizce onaylı tercümesi ile başvurabilir.

 1. Denklik Belgesi (MEB Onaylı) 

 2. Transkript (Not Dökümü Belgesi)

 3. Sınav Sonuç Belgesi

  – Tükçe veya İngilizce noter onaylı tercümesi

 4. Pasaport Fotokopisi

 5. Dil Yeterlilik Belgesi (Türkçe Dili)

 6. Aday Öğrencinin Fotoğrafı

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout