Lokman Hekim Üniversitesi Yabanci Ögrenci Programları

UK Language

Yabancı Öğrenci Kabul Eden Bölümler

Lisans Programları.

 

Program Adı

Program Name

Eğitim Süresi / Education Time
Tıp Fakültesi

Faculty of Medicine

6 yıl (years)
Diş Hekimliği  Fakültesi Faculty of Dentistry 5 yıl (years)
Eczacılık Fakültesi Faculty of Pharmacy 5 yıl (years)
Sağlık Bilimleri Fakültesi Faculty of Health Sciences   
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Department of Nutrition and Dietetics 4 yıl (years)
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  Bölümü Physical Theraphy and Rehabilitation 4 yıl (years)
Hemşirelik Bölümü Nursing 4 yıl (years)
Ebelik Bölümü Midwifery 4 yıl (years)
Ergoterapi Occupational Therapy  4 yıl (years)
Dil ve Konuşma Terapisi Language and Speech Therapy  4 yıl (years)
Spor Bilimleri Fakültesi Sports Sciences Faculty  
Antrenörlük Eğitimi Faculty of Sport Sciences  4 yıl (years)
Spor Yönetimi Sports Magament  4 yıl (years)
Rekreasyon Recreation  4 yıl (years)

Önlisans Programları.

 

Anestezi Anesthesia

2 YIL (YEARS)

İlk ve Acil Yardım First and Emergency Aid

2 YIL (YEARS)

Eczane Hizmetleri Pharmacy Services

2 YIL (YEARS)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Medical Laboratory Techniques

2 YIL (YEARS)

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Medical Imaging Techniques

2 YIL (YEARS)

Ameliyathane Hizmetleri Operating Room Services

2 YIL (YEARS)

Diş Protez Teknolojisi Dental Prosthetics Technology

2 YIL (YEARS)

Ağız ve Diş Sağlığı Oral and Dental Health

2 YIL (YEARS)

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Medical Promotion and Marketing

2 YIL (YEARS)

Yaşlı Bakımı Elderly Care

2 YIL (YEARS)

Diyaliz Diaysis

2 YIL (YEARS)

Lisansüstü Programları .

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI
Program Başvuru Koşulları
Analitik Kimya Tezli Yüksek Lisans Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü mezunları veya lisans/yüksek lisans derecesi Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun bulunanlar
Beslenme ve Diyetetik Tezli Yüksek Lisans Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunları veya lisans/yüksek lisans derecesi Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun bulunanlar
Farmasötik Toksikoloji Tezli Yüksek Lisans Eczacılık Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Fakültesi, Biyoloji, Moleküler biyoloji veya kimya bölümü mezunları veya Lisans/Yüksek Lisans derecesi Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun bulunanlar
Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji veya Moleküler Biyoloji Bölümü mezunları veya lisans/yüksek lisans derecesi Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun bulunanlar
İlaç Araştırma Geliştirme Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji, Moleküler Biyoloji veya Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü mezunları veya Lisans/Yüksek Lisans derecesi Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun bulunanlar
Tıbbi Mikrobiyoloji Tezli Yüksek Lisans Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji

 

Bölümü mezunları ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin mezunları

Tıbbi Biyokimya Tezli Yüksek Lisans Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fen/Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya ve Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunu olmak.
Hastane Eczacılığı Tezli Yüksek Lisans Eczacılık Fakültesi mezunu olmak
Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Üniversitelerin 4 yıllık Lisans programlarından mezun olmak
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Üniversitelerin 4 yıllık Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programlarından mezun olmak
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Tezli Yüksek Lisans Tıp Fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi ya da Eczacılık Fakültesi mezunu olmak
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Yüksek Lisans ( Tezli )  
Fiziksel Aktivite, Sağlık ve Spor Bilimleri Yüksek Lisans ( Tezli)  
Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans ( Tezli)  
Hemşirelik Yönetimi Yüksek Lisans (Tezli)  
Hücresel ve Moleküler Tıp Yüksek Lisans ( Tezli)  
Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans ( Tezli )  
Sağlık Bilimlerinde Araştırma Yüksek Lisans (Tezli)  
Sağlık Ekonomisi Yüksek Lisans ( Tezli)
DOKTORA PROGRAMLARI
Program Başvuru Koşulları
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Doktora Tıp Fakültesi, Diş hekimliği Fakültesi ya da Eczacılık Fakültesi mezunu olmak
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Doktora Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği veya Ebelik tezli yüksek lisans mezunu olanlar ile yüksek lisans diploması Anabilim Dalı Akademik Kurulu önerisi ile Enstitü Kurulu tarafından uygun görülen adaylar
Beslenme ve Diyetetik Doktora Beslenme ve Diyetetik Tezli yüksek lisans mezunu olmak
Tıbbi Biyokimya Doktora Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık Fakülteleri mezunu ya da Biyokimya/Tıbbi Biyokimya alanında yüksek lisans mezunu olmak.
Tıbbi Mikrobiyoloji Doktora Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Eczacılık Fakültesi ve

 

Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olanlar ya da Tıbbi Mikrobiyoloji yüksek lisans mezunu olan adaylar

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doktora  
Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora  
Tıbbi Farmakoloji Doktora

Select Your Style

Pre Define Colors

Custom Colors

Layout